Jauniešu Klimata un ilgtspējas apaļā galda sanāksmes

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Jauniešu Klimata un ilgtspējas apaļā galda sanāksmes ir iespēja regulāri, strukturēti un jēgpilni veidot dialogu starp jauniešiem un ES lēmumu pieņēmējiem; šīs sarunas uzsāktas pēc tam, kad tika pieņemts EESK atzinums “Ceļā uz jauniešu strukturētu iesaisti klimata un ilgtspējas jautājumu risināšanā ES lēmumu pieņemšanas procesā”.

ES jauniešu apaļā galda sanāksmes notiek divreiz gadā, un tās rīko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sadarbībā ar Eiropas Jaunatnes forumu, organizāciju Generation Climate Europe un Eiropas Komisiju. Katrā ES jauniešu apaļā galda sanāksmē tiek apspriests konkrēts temats, kas saistīts ar klimatu un ilgtspēju, un katru reizi grupa, kurā ir aptuveni desmit jauniešu, tiekas ar to komisāru, kura atbildības joma tiek apspriesta.

ES jauniešu apaļā galda sanāksmes galvenokārt izpaužas kā pārraudzības mehānisms, kura izveides mērķis bija nodrošināt, ka Eiropas Komisija pienācīgi ņem vērā jauniešu prasības. Pēc katra pasākuma jauniešu pārstāvji attiecīgajam komisāram iesniedz dokumentu ar dažām politiskām prasībām. Komisārs, izmantojot attiecīgo ģenerāldirektorātu atbalstu, apņemas mēneša laikā sniegt skaidru rakstisku atbildi uz politiskajām prasībām. Pēc tam abi dokumenti tiek publiskoti pasākuma tīmekļa vietnē.

Lai sekotu līdzi pasākumiem, nav jāreģistrējas, jo tie vienmēr tiek straumēti tiešsaistē mūsu tīmekļa vietnē. Skatieties tos tiešraidē un piedalieties debatēs!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!