Nodarbinātība

This page is also available in

Kaut arī ekonomikas atveseļošanās pēdējos gados bijusi gausa, vispārējais nodarbinātības līmenis Eiropas Savienībā ir paaugstinājies un bezdarbs ir samazinājies. Tomēr pašreizējais ilgtermiņa bezdarba līmenis un jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir nepieņemami augsts. Eiropas galvenajai prioritātei ir jābūt radīt vairāk kvalitatīvu darbvietu. Tas ir īpaši sarežģīts uzdevums laikā, kad pārmaiņas virza tādi strukturāli spēki kā tehniskie jauninājumi un globalizācija, kas nodarbinātības jomā ne tikai paver iespējas, bet arī rada problēmas.

Nodarbinātības politika ir galvenokārt dalībvalstu pārziņā. Taču ES ar tām sadarbojas, lai īstenotu koordinētu stratēģiju — Eiropas nodarbinātības stratēģiju. ES veicina dalībvalstu sadarbību un atbalsta un novērtē to centienus galvenokārt ar tādiem līdzekļiem kā Eiropas pusgads, nodarbinātības politikas pamatnostādnes un valstu politikas pasākumu uzraudzība (vienotais nodarbinātības ziņojums, valstu reformu programmas un konkrētām valstīm adresētie ieteikumi).

Par nodarbinātības jautājumiem Eiropas Komisijai ir jākonsultējas ar EESK. EESK ir pieņēmusi atzinumus par visām nozīmīgākajām ES līmeņa iniciatīvām (piemēram, Eiropas sociālo tiesību pīlāru, nodarbinātības politikas pamatnostādnēm, nodarbinātības pasākumu kopumu, Garantiju jauniešiem).

Ar nodarbinātības jautājumiem saistīto darbu parasti veic Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC), un, precīzāk, tās Darba tirgus novērošanas centrs, kas vēro attīstības tendences un problēmas, kuras ietekmē Eiropas darbaspēku un darba tirgu.