Mūsu darbs

EESK ik gadu izstrādā 160 līdz 190 atzinumus un informatīvus ziņojumus. No tiem 70 % ir atzinumi, kurus Komiteja izstrādā pēc Padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pieprasījuma. 21 % ir pašiniciatīvas atzinumi un informatīvi ziņojumi, savukārt 9 % — izpētes atzinumi, kurus parasti pieprasa ES prezidējošās valstis.

Īpašu uzmanību pievēršot pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalībai, EESK organizē arī vairākas ikgadējas iniciatīvas un pasākumus, kā EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai, Pilsoniskās sabiedrības dienas, jaunatnes plenārsesija “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” un Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) diena.

Atzinumi un informatīvi ziņojumi

Dokumenti

Publikācijas un citi darbi

Pilsoniskās sabiedrības un pilsoņu līdzdalība