Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa (TEN)

This page is also available in

Mobilitāte, Eiropas komunikāciju tīkli, informācijas sabiedrības attīstība, enerģētika un vispārējas nozīmes pakalpojumi ir būtiski Eiropas iedzīvotāju labklājībai un vienotā tirgus darbībai. Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa (TEN) pievēršas visiem šiem jautājumiem.

Atzinumi ir rezultāts ciešai sadarbībai ar citām Eiropas iestādēm, attiecīgajām ieinteresētajām personām un pilsonisko sabiedrību pārstāvošajām organizācijām, uz kurām attiecas šie jautājumi.

TEN specializētā nodaļa darbojas, izmantojot

  • atzinumus: pamatojoties uz padziļinātu izpēti un vienprātības veidošanas procesu, EESK palīdz Eiropas politikas darbības labāk saskaņot ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības vēlmēm;
  • projektu ziņojumus;
  • pētījumus;
  • ciešu sadarbību ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, dalībvalstīm un Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
  • saistītajiem tematiem veltītu pasākumu organizēšanu: sabiedriskās uzklausīšanas sanāksmes, konferences un sanāksmes, kurās iesaistīti eksperti, politikas veidotāji, ieinteresētās personas un plaša sabiedrība, kā arī
  • TEN locekļu aktīvu dalību svarīgos pasākumos, kurus rīko citas organizācijas.

Downloads

Work programme 2019

End of mandate report 2018-2020 - Section TEN, Pres. P. J. COULON