EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
EESC Vice-President in charge of Communication Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

Aurel Laurenţiu Plosceanu ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) un tās Darba devēju grupas loceklis kopš 2007. gada. A. L. Plosceanuir piedalījies visu EESK specializēto nodaļu darbā. Pirms iecelšanas par priekšsēdētāja vietnieku komunikācijas jautājumos viņš ir bijis EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas (SOC) priekšsēdētājs, ES un Serbijas apvienotās konsultatīvās komitejas ES puses priekšsēdētājs (2020–2023) un Revīzijas komitejas priekšsēdētājs (2015–2017).

Savā dzimtajā Rumānijā A. L. Plosceanu kopš 2016. gada ir UGIR (Rumānijas Vispārējās rūpnieku savienības) priekšsēdētāja vietnieks un kopš 2007. gada – Rumānijas Būvuzņēmēju asociācijas (ARACO) priekšsēdētājs, kura ir FIEC (Eiropas Būvniecības nozaru federācijas) locekle.

Viņa senākā profesionālā pieredze ir šāda: ABC Asigurari Reasigurari SA izpilddirektors no 2000. līdz 2007. gadam; Celtniecības darbinieku sociālā nama priekšsēdētājs no 1999. līdz 2016. gadam; Bukarestes Inženierbūvniecības tehniskās universitātes valdes loceklis un Rumānijas Ekonomikas un sociālo lietu padomes loceklis (abos amatos no 2007. līdz 2011. gadam); Rumānijas Apdrošināšanas sektora MVU asociācijas priekšsēdētājs no 2005. līdz 2007. gadam un Rumānijas Darba devēju konfederāciju alianses līdzpriekšsēdētājs no 2007. līdz 2013. gadam.

A. L. Plosceanu ir studējis Bukarestes Būvniecības institūtā un ieguvis profesionālās uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu Nacionālajā ekonomiskās attīstības institūtā. Viņš ir studējis arī Bukarestes Nicolae Titulescu Universitātes Juridiskajā fakultātē un pabeidzis pēcdiploma studijas Nacionālajā aizsardzības koledžā.

SOC un REX specializētās nodaļas loceklis.

Cita starpā, ziņotājs šādiem atzinumiem:

Downloads

Aurel Laurenţiu Plosceanu: EESC Vice-President for Communication - bio note (April 2023)
Statement at the round table discussion on the theme Future of the EU: Social, competitive and sustainable
Declaration of interests