INTEREŠU GRUPA “BRĪVĀS PROFESIJAS”

EESK 2017. gada septembrī oficiāli izveidoja interešu grupu “Brīvās profesijas”, kurā apvienojušies EESK locekļi, kas pārstāv profesionālās organizācijas vai paši ir brīvo profesiju pārstāvji. Interešu grupā ir locekļi no dalībvalstīm, kas aptver Eiropas Savienības ziemeļu, dienvidu, austrumu un rietumu reģionus.

Interešu grupa tiekas trīsreiz gadā, lai uzraudzītu un apspriestu jaunākās politiskās un likumdošanas norises Eiropas līmenī saistībā ar brīvo profesiju darbu. Iepriekš šo darbību veica locekļi, kuri ietilpa interešu grupā, kas apvieno arī locekļus no MMVU un amatniecības jomas. Lēmums izveidot atsevišķu interešu grupu brīvo profesiju pārstāvjiem liecina par apņemšanos sasniegt interešu grupas pamatmērķi – nodrošināt, ka brīvo profesiju pārstāvju darbībai ir kopīgi pamati, kas turpmākajos gados ļautu tiem īstenot savu potenciālu Eiropas Savienībā. Šajā saistībā Romā notikušo Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas ārpuskārtas sanāksmi “Brīvās profesijas – svira Eiropas attīstībai: ceļā uz Eiropas brīvo profesiju pārstāvju manifestu” var uzskatīt par pamatakmeni interešu grupas darbībā un ieguldījumu tādu platformu darba metodē, kuru mērķis ir ļaut Eiropas ieinteresētajām personām sekmēt šo procesu.

Interešu grupa katru gadu rīko “Brīvo profesiju dienu”, kad galveno uzmanību pievērš jautājumiem, kas it sevišķi ietekmē šo profesiju pārstāvju darbību (piemēram, digitalizācija un mākslīgais intelekts).

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society