Interešu grupa “Brīvās profesijas”

This page is also available in

 

EESK 2017. gada septembrī oficiāli izveidoja interešu grupu “Brīvās profesijas”, kurā apvienoti EESK locekļi, kas pārstāv profesionālās organizācijas vai paši ir brīvo profesiju pārstāvji. Šī interešu grupa uzsāks darbu 2018. gada 1. janvārī. Interešu grupā ir locekļi no sešām dalībvalstīm, kas aptver Eiropas Savienības ziemeļu, dienvidu, austrumu un rietumu reģionus. Interešu grupa tiksies trīsreiz gadā, lai uzraudzītu un apspriestu jaunākās politiskās un likumdošanas norises Eiropas līmenī, kuras skar brīvo profesiju darbu. Iepriekš šo darbību veica locekļi, kuri ietilpa interešu grupā, kas apvieno arī locekļus no MVU un amatniecības jomas. Lēmums izveidot atsevišķu interešu grupu brīvo profesiju pārstāvjiem apliecina atjaunoto apņemšanos sasniegt interešu grupas pamatmērķi – nodrošināt, ka brīvo profesiju pārstāvju darbībai ir kopīgi pamati, kas turpmākajos gados ļautu tiem īstenot savu potenciālu Eiropas Savienībā. Šajā sakarā grupas “Daudzveidība Eiropā” ārpuskārtas sanāksmi “Brīvās profesijas – svira Eiropas attīstībai: ceļā uz Eiropas brīvo profesiju pārstāvju manifestu”, kas notika Romā, var uzskatīt par pamatakmeni interešu grupas turpmākajai darbībai un ieguldījumu jaunajā platformu darba metodē, kuras mērķis ir ļaut Eiropas ieinteresētajām personām sekmēt šo procesu.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society