Migrācija un patvērums

This page is also available in

Uz nākotni vērsta un visaptveroša Eiropas migrācijas un patvēruma politika, kuras pamatā ir solidaritātes princips, ir svarīgs Eiropas Savienības mērķis. Migrācijas politika ir vajadzīga, lai varētu īstenot līdzsvarotu pieeju gan legālās, gan nelegālās imigrācijas jautājumu risināšanai.

Organizētai pilsoniskai sabiedrībai ir būtiska nozīme, jo tā Eiropas imigrācijas politikai nodrošina sociālu dimensiju un pievienoto vērtību. Pilsoniskā sabiedrība, atbalstot bēgļus un migrantus, arī sekmē humānāku migrācijas pārvaldību un ieceļotāju sekmīgu integrāciju. Ieceļotāju sociālā iekļaušana var notikt tikai iedzīvotājiem tuvā līmenī, piemēram, darba vietās, skolās un organizācijās.

Ar migrācijas jautājumiem saistīto darbu veic Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC) vai Ārējo attiecību specializētā nodaļa (REX). Tematiskā izpētes grupa “Imigrācija un integrācija” (IMI) darbojas SOC specializētās nodaļas pārziņā un rīko pasākumus, kuru uzmanības centrā ir pilsoniskās sabiedrības nozīme migrācijas plūsmu pārvaldības un integrācijas jomā.

SOC specializētās nodaļas pārziņā ir arī EESK un Eiropas Komisijas kopīgi rīkotā Eiropas Migrācijas foruma sekretariāts. Eiropas Migrācijas forums ir platforma pilsoniskās sabiedrības un Eiropas iestāžu dialogam par jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju, patvērumu un trešo valstu valstspiederīgo integrāciju. Vismaz reizi gadā tas pulcē pilsoniskās sabiedrības, vietējo un reģionālo pašvaldību, dalībvalstu un ES iestāžu pārstāvjus.