Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!

Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi! (YEYS) ir EESK ikgadējais jaunatnes pasākums. Tas iesākās 2010. gadā ar mērķi vienot jauniešus ar Eiropas Savienību. Ik gadu skolēni vecumā no 16 līdz 18 gadiem no visām ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm ierodas Briselē uz divām dienām un kopīgi izstrādā rezolūcijas, kuras pēc tam tiek nodotas ES iestādēm. Šajās rezolūcijās ir ietvertas viņu idejas, priekšlikumi un viņu kā Eiropas iedzīvotāju nākotnes cerības. Visas Eiropas vidusskolas var pieteikties un nosūtīt trīs skolēnus dalībai pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”: nākamgad tā varētu būt jūsu skola!