Specializētās nodaļas un citas struktūrvienības

This page is also available in

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) darbojas sešas specializētās nodaļas, kuru pārziņā ir konkrēti, Eiropas Savienības pilsoņiem svarīgi jautājumi — sākot no sociālām lietām līdz pat ekonomikai, enerģētikai, vides aizsardzībai, ārējām attiecībām un iekšējam tirgum. Komitejas locekļi atkarībā no savas kompetences jomas darbojas vienā vai vairākās no šīm specializētajām nodaļām, un tieši tajās tiek veikta liela daļa no atzinumu sagatavošanas darba. EESK sastāvā ir arī Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI), kas ES rūpniecības nozarei palīdz laikus sagatavoties un pielāgoties globalizācijas ietekmei.

EESK specializētās nodaļas un komisija:

EESK ir izveidojusi arī trīs specializētus novērošanas centrus — Vienotā tirgus novērošanas centru (VTNC), Darba tirgus novērošanas centru (DTNC) un Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centru (IANC) —, kā arī grupu “Eiropas pusgads” un grupu “Pamattiesības un tiesiskums”.

Lai gādātu par mijiedarbību ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām un tīkliem un uzraudzītu kopīgās iniciatīvas, ir izveidota īpaša Sadarbības grupa.