Aġenda

Il-KESE jorganizza disa’ sessjonijiet plenarji fis-sena. L-assemblea plenarja tadotta b’maġġoranza sempliċi l-Opinjonijiet imfassla mill-gruppi ta’ studju u li ssir votazzjoni dwarhom mis-sezzjonijiet / is-CCMI. Jorganizza wkoll diversi konferenzi, seduti pubbliċi u dibattiti ta’ livell għoli relatati mal-ħidma tagħha.

Barra minn hekk, il-KESE jorganizza avvenimenti kulturali f’konformità mal-aġenda politika Ewropea bħalma huma l-presidenzi tal-UE, avvenimenti marbutin mas-Sena Ewropea u s-Sena Internazzjonali, u t-temi prinċipali tal-KESE.

L-avvenimenti tagħna