Kategorija tal-Konsumaturi u l-Ambjent

This page is also available in

Il-Kategorija tal-Konsumaturi u l-Ambjent bħalissa hija magħmula minn membri misluta mill-Grupp L-Ewropa: Diversità (Grupp III), u l-biċċa l-kbira tagħhom jirrappreżentaw organizzazzjonijiet tal-konsumatur u tal-ambjent jew huma esperti f’dawn l-oqsma.

L-għan prinċipali tal-kategorija huwa li tiddiskuti dokumenti proposti mill-Kummissjoni Ewropea u tiżgura li d-drittijiet tal-konsumaturi u l-ħarsien tal-ambjent jiġu kkunsidrati fl-aspetti kollha ta’ ħidmet il-KESE. Hija forum għall-parteċipanti biex jiddiskutu l-politiki implimentati f’pajjiżhom.

Is-segretarjat tal-kategorija huwa pprovdut mill-Grupp  L-Ewropa: Diversità. 

Downloads

Article 54 Internal Rules