Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

This page is also available in

Sa mill-1 ta’ April 2012, iċ-ċittadini Ewropej bdew igawdu dritt ġdid li jagħtihom vuċi iżjed b’saħħitha: l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Jekk jiġbru elf firma minn madwar l-Ewropa, huma jkunu jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi jew tibdel il-leġislazzjoni Ewropea eżistenti.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, bħala difensur tad-dritt taċ-ċittadini li jipparteċipaw u leħen is-soċjetà ċivili, appoġġja l-idea ta’ inizjattiva taċ-ċittadini sa mill-bidu nett u ġġieled għal sensiela sempliċi u komprensibbli ta’ regoli, kif stipulat fiż-żewġ Opinjonijiet li huwa adottata dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.

Fil-qosor, il-KESE jqis li għandu żewġ rwoli x’jaqdi:

  • Il-Kumitat bħala faċilitatur: Waqt li tkun qed tiġi ppjanata jew tkun qed timxi ’l quddiem inizjattiva, il-Kumitat – fir-rwol tiegħu bħala pjattaforma għad-djalogu u l-informazzjoni – ikun lest li jaġixxi bħala faċilitatur li jagħmel possibbli li l-organizzaturi tal-inizjattivi taċ-ċittadini jiffurmaw netwerks u, possibbilment, jiltaqgħu, eċċ.
  • Il-Kumitat bħala konsulent istituzzjonali: Il-Kumitat joffri li jappoġġja lill-Kummissjoni billi joħroġ Opinjoni li tgħinha fil-valutazzjoni ta’ inizjattiva li tagħmel suċċess. Il-KESE joffri wkoll il-kooperazzjoni tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew fl-organizzazzjoni ta’ seduti dwar dawn l-inizjattivi ta’ suċċess.

Għal iżjed tagħrif dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, jekk jogħġbok ikkuntattja lil citizensinitiative

Downloads

Passaport Demokratiku Ewropew - 2020