L-enerġija

This page is also available in

Fil-passat, l-Ewropa kisbet ħafna mill-provvisti tal-enerġija tagħha minn riżorsi ta’ spiss għaljin u jniġġsu, importati kemm-il darba minn pajjiżi terzi. Dan il-mudell sar insostenibbli. It-tibdil fil-klima qiegħed jimbotta lis-soċjetà biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra filwaqt li s-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa għadha f’riskju.

X’inhuma l-għanijiet tal-KESE fir-rigward tal-politika tal-enerġija?

  • Li jindirizza b’mod miftuħ il-kwistjonijiet soċjali marbuta mal-bidliet fil-produzzjoni u fl-użu tar-riżorsi tal-enerġija;
  • Li jippermetti lill-industrija tieħu vantaġġ mill-opportunitajiet teknoloġiċi u ekonomiċi tat-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju filwaqt li jindirizza t-tħassib tagħha dwar iż-żidiet fl-ispejjeż tal-enerġija, id-distorsjonijiet tas-suq, u provvista affidabbli tal-enerġija;
  • Li jiddefendi l-interessi tal-konsumaturi, b’mod partikolari l-gruppi vulnerabbli f’riskju ta’ faqar enerġetiku, fir-rigward tal-aċċess, il-prezz u l-għażla tal-enerġija filwaqt li jiżgura li jkunu f’pożizzjoni jsiru parteċipanti attivi fis-suq;
  • Li jiżgura li ċ-ċittadini jkunu involuti fit-tfassil tal-politika tal-enerġija tal-UE.

Il-Kumitat kif isegwi dawn l-għanijiet?

Il-KESE jinvolvi ruħu fil-politiki tal-enerġija tal-UE, speċjalment l-“Unjoni tal-Enerġija” tal-Kummissjoni Ewropea, permezz tal-Opinjonijiet u l-avvenimenti tiegħu, u d-Djalogu Ewropew dwar l-Enerġija.

  • Sa mit-tnedija tal-Unjoni tal-Enerġija fl-2015, il-KESE ħejja bosta Opinjonijiet, l-aktar b’rispons għal pakketti ewlenin bħal dak ta’ “Enerġija nadifa għall-Ewropej kollha”.
  • Il-KESE jippromovi Djalogu Ewropew dwar l-Enerġija li jinvolvi l-esperti, il-partijiet ikkonċernati, u dawk li jfasslu l-politika minn madwar l-Ewropa. Dan jinkludi b’mod partikolari seduta annwali dwar ir-rapport dwar l-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija bil-għan li twassal l-ideat u l-mistoqsijiet li jkunu saru miċ-ċittadini u mis-soċjetà ċivili organizzata tal-Ewropa lil dawk li jfasslu l-politika tal-UE (2015, 2016).
  • Il-membri tal-KESE jorganizzaw seduti pubbliċi u konferenzi u jipparteċipaw b’mod attiv f’avvenimenti esterni, bħall-Forum annwali dwar l-Infrastruttura tal-Enerġija, il-Forum Ewropew dwar l-Enerġija Nukleari, u l-Forum taċ-Ċittadini dwar l-Enerġija