Servizzi ta’ Interess Ġenerali

This page is also available in

Is-Servizzi ta’ Interess Ġenerali huma pilastru importanti tal-mudell soċjali Ewropew u ta’ ekonomija soċjali tas-suq.

Dawn jinkludu oqsma bħall-akkomodazzjoni, il-provvista tal-ilma u tal-enerġija, ir-rimi tal-iskart u d-dranaġġ, it-trasport pubbliku, is-saħħa, is-servizzi soċjali, iż-żgħażagħ u l-familja, il-kultura u l-komunikazzjoni fi ħdan is-soċjetà, inkluż ix-xandir, l-internet u t-telefonija.

Is-servizzi ta’ interess ġenerali jgħinu lin-nies jgħixu b’dinjità u jiżguraw li kulħadd ikollu d-dritt li jaċċessa prodotti u servizzi essenzjali. Huma jiżguraw il-ġustizzja, il-koeżjoni soċjali u l-integrazzjoni soċjali u jikkontribwixxu għat-trattament ugwali taċ-ċittadini kollha tal-UE.

Huma jiffurmaw aspett ewlieni tal-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u tal-iżvilupp sostenibbli.

Is-servizzi ta’ interess ġenerali jaġixxu wkoll bħala lqugħ kontra l-aktar effetti soċjali u reġjonali dannużi, peress li huma bbażati fuq l-għanijiet li jiggarantixxu aċċess universali għall-prodotti u s-servizzi essenzjali u d-drittijiet fundamentali.

Il-KESE stabbilixxa Grupp ta’ Studju Tematiku dwar is-Servizzi ta’ Interess Ġenerali li għandu l-kompitu li jivvaluta t-tħassib u jippromovi l-perspettivi tas-soċjetà ċivili organizzata Ewropea fil-qasam tas-servizzi ta’ interessi ġenerali.

L-għan globali huwa li jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-Ewropa jkollhom aċċess għal servizzi ta’ interess ġenerali ta’ kwalità għolja u affordabbli.