Kategorija tal-Ekonomija Soċjali

This page is also available in

Il-Kategorija tal-Ekonomija Soċjali hija magħmula minn membri misluta mill-Grupp L-Ewropa: Diversità u mill-Grupp ta’ Min Iħaddem, li jirrappreżentaw kooperattivi, intrapriżi mutwi, assoċjazzjonijiet, fondazzjonijiet u NGOs soċjali.

Is-settur tal-ekonomija soċjali jkopri firxa ta’ kunċetti użati mill-Istati Membri differenti, bħall-“ekonomija solidali” u t-“tielet settur”. L-intrapriżi tal-ekonomija soċjali huma kollha ispirati minn valuri komuni bħas-solidarjetà, il-koeżjoni soċjali, il-preminenza tal-individwu fuq il-kapital, ir-responsabbiltà soċjali, il-ġestjoni demokratika u l-fatt li mhumiex immexxija mill-profitt u li kwalunkwe profitt jiġi investit mill-ġdid fil-kumpanija jew fis-soċjetà.

Għalhekk, l-ekonomija soċjali hija mod differenti ta’ kif isir in-negozju, li kontinwament tassoċja l-interess ġenerali, il-prestazzjoni ekonomika, il-konsiderazzjonijiet soċjali u l-operat demokratiku li, madankollu tirrappreżenta għaxar fil-mija tan-negozji Ewropej, b’żewġ miljun intrapriża u sitta fil-mija tal-impjieg tal-UE. Bħala tali, l-ekonomija soċjali hija element ewlieni tal-mudell soċjoekonomiku Ewropew.

Is-segretarjat tal-kategorija huwa pprovdut mill-Grupp  L-Ewropa: Diversità.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration