Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI)

This page is also available in

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (magħrufa bl-akronimu Franċiż tagħha tas-CCMI għal Commission consultative des mutations industrielles) tanalizza l-bidliet fl-industrijaf’firxa wiesgħa ta’ setturi, filwaqt li tibqa’aġġornata u tindirizzahom skont il-valuri tal-mudell ekonomiku u soċjali Ewropew.

Is-CCMI ħadet post il-kumitat konsultattiv tal-KEFA (Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar) meta dan skada fit-23 ta’ Lulju 2002. Hija stabbilita bħala entità distinta fi ħdan il-KESE u għandha mandat estiż għas-setturi kollha tal-industrija, kemm fil-manifattura kif ukoll fis-servizzi.

Is-CCMI hija magħmula minn membri tal-KESE u delegati esterni.

Dawn tal-aħħar jinħatru mill-KESE minn fost l-assoċjazzjonijiet settorjali li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili organizzata fil-livell Ewropew.

Il-President tas-CCMI huwa membru tal-KESE u l-kopresident huwa delegat.

Il-mandat tas-CCMI huwa li:

  • tkompli tkopri dawk l-oqsma tal-industriji tal-faħam u tal-azzar u tal-ktajjen tal-produzzjoni u l-konsum tagħhom li fihom hija attiva l-UE;
  • tkopri l-impatt tal-bidliet industrijali fuq setturi oħrajn industrijali u tas-servizzi u, b’mod aktar ġenerali, pereżempju, fuq l-impjieg, il-politika soċjali u strutturali, l-iżvilupp sostenibbli, it-tranżizzjoni tal-enerġija, eċċ.;
  • aktar reċentement, tkopri l-bidla diġitali industrijali settorjali u l-impatt tagħha fuq is-setturi u soċjetà, pereżempju, fir-rigward tas-setturi tas-servizzi u dawk finanzjarji, is-settur tal-karozzi, is-settur tas-saħħa, u l-impatt tal-bidla industrijali diġitali fuq it-taħriġ għall-impjiegi, l-edukazzjoni, is-sħubijiet pubbliċi-privati, id-djalogi soċjali u ċivili, u t-tranżizzjoni ġenerali mill-Industrija 4.0 għas-Soċjetà 4.0.

Is-CCMI tista’ twassal il-fehmiet tagħha permezz ta’ Opinjonijiet obbligatorji skont it-termini tat-Trattat, Opinjonijiet fakultattivi u esploratorji fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, kif ukoll permezz ta’ Opinjonijiet fuq inizjattiva proprja, rapporti ta’ informazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ seduti u konferenzi.

Il-kummissjoni żżomm relazzjoni ta’ ħidma mill-qrib mal-istituzzjonijiet u l-aġenziji l-oħrajn tal-UE u ma’ organizzazzjonijiet tal-firxa kollha tal-oqsma kkonċernati.

Downloads

General introduction of the CCMI and current main orientations

General introduction of the CCMI and current main orientations

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports