Sezzjoni Speċjalizzata għas-Suq Uniku, il-Produzzjoni u l-Konsum (INT)

This page is also available in

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għas-Suq Uniku, il-Produzzjoni u l-Konsum (INT) tittratta firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ politika marbutin mal-industrija, il-kompetizzjoni, is-servizzi, l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) u l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali. Hija tiddiskuti u tadotta wkoll Opinjonijiet dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-protezzjoni tal-konsumaturi, xejriet ekonomiċi emerġenti, bħall-ekonomija kollaborattiva, u l-politiki tas-Suq Uniku inġenerali.

Is-Sezzjoni torganizza seduti pubbliċi dwar kwistjonijiet ta’ importanza partikolari għas-Suq Uniku, sabiex tikkonsulta l-iżjed firxa wiesgħa possibbli ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Mill-1999 ’il hawn, ta’ kull sena hija torganizza wkoll l-avveniment ewlieni tal-Kumitat magħruf bħala l-Jum Ewropew tal-Konsumatur.

Barra minn hekk, is-Sezzjoni għandha Osservatorju tas-Suq Uniku (SMO), biex jissorvelja l-iżviluppi fis-Suq Uniku u jipproponi modi kif jiġu eliminati l-ostakli jew isir titjib. Il-Grupp ta’ Studju Temporanju dwar l-Intrapriżi tal-Ekonomija Soċjali, li huwa wkoll fil-kompetenza tas-Sezzjoni, jikkoordina l-pożizzjonijiet tal-Kumitat dwar dan is-settur ekonomiku li kulma jmur qed isir iżjed importanti.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 - Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence