Viċi President responsabbli għall-Baġit

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Dr Milena Angelova ilha sa mill-2002 Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Kapital Industrijali Bulgara (BICA). Hija Viċi President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) responsabbli għall-Baġit għall-mandat 2018 – 2020. Ilha Membru tal-KESE mill-2007, Viċi President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem mill-2010, u Membru tal-Grupp Baġitarju mill-2013. Ilha Viċi President Eżekuttiv tas-CEEP mill-2011.

Bħala membru tal-KESE, hija involuta b’mod attiv li tirrappreżenta l-interessi tal-komunità tan-negozju fuq suġġetti importanti bħall-politiki tal-SMEs, il-governanza korporattiva, l-unjoni tas-swieq kapitali, il-promozzjoni ta’ servizzi ta’ interess ġenerali, it-tnaqqis tal-burokrazija, it-titjib tal-klima tan-negozju, il-ġlieda kontra l-ekonomija klandestina, il-futur tax-xogħol, in-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet, eċċ.

Dr Angelova ilha membru tal-KES Bulgaru mill-2006 u hija magħrufa sew bħala parteċipanta attiva fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-Bulgarija, f’oqsma li jikkonċernaw it-titjieb tal-klima tan-negozju. Hija għandha kompetenza profonda fil-qasam tal-governanza korporattiva, ir-responsabbiltà soċjali korporattiva, leġislazzjoni aħjar, l-SMEs u l-promozzjoni tal-intraprenditorija, il-ġestjoni tal-fondi Ewropej, in-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet u n-nuqqas ta’ ħaddiema kwalifikati.

Qabel ma ngħaqdet mal-BICA, Dr Angelova kellha għaxar snin ta’ esperjenza professjonali eċċellenti fin-negozju, bħal Italcementi Group, u t-turiżmu. Hija senior research fellow fl-Istitut tal-Ekonomija tal-Akkademja tax-Xjenzi Bulgara u kienet lettur fl-Università tal-Ekonomija f’Varna. Hija awtur ta’ aktar minn 45 pubblikazzjoni xjentifika fil-qasam tal-kummerċjalizzazzjoni u tal-governanza korporattiva.

Downloads

Dr Milena Angelova