L-industrija u l-bidliet industrijali

This page is also available in

L-Ewropa teħtieġ politika industrijali sostenibbli li tippromovi tranżizzjoni ġusta għal ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. F’dan ir-rigward, l-innovazzjoni, l-investiment u t-taħriġ huma kruċjali. Kunċetti ġodda bħall-Industrija 4.0 u l-Intelliġenza Artifiċjali jġibu magħhom sfidi u opportunitajiet li għandhom jiġu indirizzati. Bħala r-rappreżentant tas-soċjetà ċivili Ewropea, il-KESE żgura li jkun fuq quddiem nett f’dan id-dibattitu.

L-indirizzar tal-bidliet industrijali jirrappreżenta waħda mill-isfidi ewlenin tas-seklu 21. Fl-oqsma kollha ta’ attività, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali huwa kontinwu, ta’ spiss marbut mal-impatt tar-rivoluzzjoni diġitali, it-tranżizzjoni enerġetika u l-globalizzazzjoni. Kemm is-setturi tradizzjonali – bħall-manifattura goffa – kif ukoll is-setturi emerġenti f’industriji iżjed ekoloġiċi u bbażati fuq l-għarfien jeħtieġ li jiżviluppaw approċċ proattiv, u jantiċipaw, iġestixxu u jadattaw ruħhom għat-tibdil permezz ta’ teknoloġiji sostenibbli ġodda u impjiegi ġodda u taħriġ mill-ġdid, biex b’hekk jiġu ssodisfati l-isfidi tal-Industrija 4.0.