Kategorija tal-SMEs, l-Artiġjanat u n-Negozji tal-Familja

This page is also available in

Il-Kategorija tal-Impriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs), l-Artiġjanat u n-Negozji tal-Familja bħalissa hija magħmula minn membri tal-Kumitat li jagħmlu parti mill-Grupp ta’ Min Iħaddem u l-Grupp ta’ Interessi Varji.

Is-segretarjat tal-kategorija huwa pprovdut mill-Grupp ta’ Min Iħaddem.

Prijoritajiet:

L-għan ġenerali tal-kategorija huwa li jimmonitorja l-aspetti kollha relatati mal-politika tal-SMEs, b’enfasi partikolari fuq il-ħtiġijiet speċifiċi tal-artiġjanat u tan-negozji tal-familja. Irridu niffokaw fuq dawn l-aġenti ekonomiċi u soċjali kruċjali.

Matul l-aħħar deċennju, l-SMEs għenu biex isostnu l-investimenti, filwaqt li fl-istess ħin żammu r-rati ta’ impjieg u għelbu, spiss b’diffikultà kbira, il-limitazzjonijiet finanzjarji ta’ suq tal-kreditu ristrett u l-prattiki inġusti ta’ ħlas tard.

Madankollu, l-SMEs jibqgħu s-sinsla reali tal-ekonomija Ewropea. F’dawn l-aħħar snin, dawn kellhom iħabbtu wiċċhom ma’ żviluppi ekonomiċi u industrijali ġodda. Se jkollhom iħabbtu wiċċhom ma’ ħafna sfidi fil-futur qarib. L-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, il-ħiliet vokazzjonali u aċċess aktar faċli għas-swieq finanzjarji huma meħtieġa. Ir-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi għandhom jiġu limitati ħafna.

Id-definizzjoni skaduta tal-SMEs għandha tiġi adattata sabiex tirrifletti n-natura diversifikata attwali ta’ dawn it-tipi ta’ intrapriżi.

Sadanittant, il-kunċett ta’ “artiġjanat” huwa kwistjoni oħra li trid tiġi indirizzata. Irridu naħsbu fin-negozji tal-artiġjanat bħala li għandhom valur intraprenditorjali ta’ użanza tal-manifattura. Bħala tali, id-daqs ta’ kumpanija m’għandux jiddetermina jekk tistax tiġi kklassifikat (legalment) ibħala kumpanija tal-artiġjanat.