EESK Reglaments un EESK locekļu rīcības kodekss

2019. gada marts

This page is also available in

Šī Reglamenta un EESK locekļu rīcības kodeksa versija tika pieņemta EESK pilnsapulcē 2019. gada 20. februārī un stājās spēkā 2019. gada 15. martā.

Downloads

EESK Reglaments un EESK locekļu rīcības kodekss

See also