priekšsēdētāja vietnieks budžeta jautājumos

This page is also available in

EESC vice president in charge of budget - Krzysztof Pater

Krzysztof Pater ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) loceklis kopš 2006. gada. No 2008. līdz 2010. gadam viņš bija Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētās nodaļas (ECO) priekšsēdētājs, savukārt no 2010. līdz 2013. gadam un no 2018. līdz 2020. gadam — Darba tirgus novērošanas centra (DTNC) priekšsēdētājs.

Savā dzimtajā Polijā 20. gs. 90. gadu beigās Krzysztof Pater veica nozīmīgu darbu Polijas pensiju sistēmas reformas jomā un palīdzēja jaunajā sistēmā veidot fondēto pīlāru koncepciju. Viņš ir strādājis arī jaunizveidotajā pensiju sektorā un pēc tam ir bijis gan neatkarīgs publisko, zinātnisko un privāto iestāžu padomnieks, gan akadēmiķis.

2001. gada novembrī K. Pater tika iecelts par valsts apakšsekretāru darba un sociālās politikas jautājumos, un 2004. gada maijā viņš kļuva par Polijas valdības sociālās politikas ministru. No 2006. gada janvāra līdz 2015. gada novembrim viņš bijis arī Polijas parlamenta Sociālās politikas komisijas pastāvīgais padomnieks un kopš 2016. gada janvāra – Polijas parlamenta Lūgumrakstu komisijas pastāvīgais padomnieks.

K. Pater jau vairāk nekā 45 gadus ir aktīvs Polijas Skautu asociācijas (ZHP) loceklis un kopš pagājušā gada – tās priekšsēdētājs. Polijas prezidents 2005. gadā viņam piešķīra Zelta atzinības krustu par nopelniem izglītības darbā ar bērniem un jauniešiem.

K. Pater ir ieguvis SGH (Varšavas Ekonomikas augstskolas) diplomu.

ECO un REX specializētās nodaļas loceklis.

Cita starpā, ziņotājs šādiem atzinumiem:

Downloads

Krzysztof PATER: priekšsēdētāja vietnieks budžeta jautājumos

Speech Krzysztof Pater at inaugural session

Declaration of Interest - Krzysztof Pater