JUURDEPÄÄSETAVUSE AVALDUS

Komitee kohustub tegema oma veebisaidi juurdepääsetavaks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/2102.

Käesolev juurdepääsetavuse avaldus kehtib veebisaidil https://www.eesc.europa.eu/et/.

Avalduse esitaja

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Rue Belliard / Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgia

Kontaktaadress: webeesc

Nõuetele vastavus

Veebisait vastab WCAG 2.0 ja WCAG 2.1 standarditele (veebisisu juurdepääsetavussuunised).

Kontrollimise tulemused

Välisettevõtja auditeeris veebisaiti WCAG 2.0 ja WCAG 2.1 standardite alusel.

WCAG 2.0

Veebisaidi audit näitas 100%-list üldist vastavust asjakohastele WCAG 2.0 standardi üheastmelise A ja kaheastmelise A (AA) taseme kriteeriumidele järgmise jaotusega:

 • 100%-line vastavus A-taseme kriteeriumidele
 • 100%-line vastavus AA-taseme kriteeriumidele

WCAG 2.1

Veebisaidi audit näitas 100%-list üldist vastavust asjakohastele WCAG 2.1 standardi üheastmelise A ja kaheastmelise A (AA) taseme kriteeriumidele järgmise jaotusega:

 • 100%-line vastavus A-taseme kriteeriumidele
 • 100%-line vastavus AA-taseme kriteeriumidele

Juurdepääsmatu sisu

Kolmandate isikute pakutav sisu

 • Twitteri uudisvoog: komitee esitab teatud veebilehtedel (nt lehel „Komitee president“) asjaomase Twitteri uudisvoo. Komitee ei saa kuvatavat koodi ega uudisvoo vormingut kohandada. Sellise sisu kui kolmandate isikute pakutava sisu suhtes tehakse erand.
 • Veebilehel esitatakse Youtube’i videoid, millel võivad olla teatavad vead.

Veebisaidi sisu

Allkirjeldatud sisu on komitee avaldatud sisu, mis ei ole täielikult kooskõlas juurdepääsetavussuunistega.

Multimeediasisu

Komitee veebisaidil on palju videoid, mis on sageli lisatud artiklitele illustreeriva materjalina. Kuna videod ei ole veebisaidi kõige olulisem sisu ja neid on palju, siis ollakse seisukohal, et nende kättesaadavaks tegemine oleks ebaproportsionaalselt koormav.

Mõnel videol subtiitrid üldse puuduvad, teistel on subtiitrid integreeritud ja neid ei saa eemaldada ning kolmandatel ei ole subtiitrid samas keeles kui videol kõlav keel.

Siiski on kõigil videotel, mida kontrolliti käesoleva avalduse aluseks olevas auditis, olemas sõnasõnaline stenogramm ning komitee teeb tööd selle nimel, et esitada vähemalt selline struktureeritud teksti vormis stenogramm kõigi teavet sisaldavate avaldatud videote kohta.

Dokumendid

Komitee annab pidevalt välja väga palju dokumente. Kõigi praegu avaldatavate dokumentide puhul on näha mittevastavusi (kuid need ei takista teabe kasutamist).

See puudutab eelkõige dokumente, mis on kättesaadavad rubriigis „Komitee töö“ („Arvamused“, „Teabearuanded“ jne), kuid ka teistes rubriikides (nt „Uudised“).

Arvestades juba avaldatud dokumentide suurt arvu, ollakse seisukohal, et nende kõigi kättesaadavaks tegemine oleks ebaproportsionaalselt koormav. Komitee töötab aga välja juurdepääsetavat mudelit, mis võimaldab viia tulevased väljaanded nõuetega vastavusse.

Osa PDF-faile (avaldatud eelkõige rubriigis „Komiteest“) ei ole kättesaadavad. Neid väljaandeid käsitati auditi ajal arhiivina. Seega tehakse nende suhtes erand.

Õigus hüvitisele

Kasutajal, kellel tekib mõne kirjeldatud dokumendi lugemisel või video vaatamisel takistus, palutakse võtta ühendust komitee juurdepääsetavuse eest vastutava töötajaga, et too saaks võimalikult kiiresti edastada kasutajale soovitud dokumendi juurdepääsetava versiooni.

Käesoleva juurdepääsetavuse avalduse koostamine

Avaldus koostati 27. septembril 2019.

Välisettevõtja auditeeris komitee veebisaidi 30 lehekülge WCAG 2.0 standardi kõigi A- ja AA-kriteeriumide alusel.

Leheküljed, mille nõuetele vastavust kontrolliti

Auditi valim hõlmas 30 representatiivset lehekülge. Auditeeriti ainult lehekülgede ingliskeelset versiooni, kuigi vigu parandati ka veebisaidi teistes keeleversioonides ja samuti paljudel lehekülgedel, mis ei kuulunud valimisse.

 1. Avaleht
 2. Menüüriba
 3. Komiteest
 4. Komitee president
 5. Organisatsiooniskeem
 6. Arvamused (filtritega)
 7. Arvamus
 8. Väljaanded (sh täppisotsing)
 9. Poliitika
 10. Otsingutulemus
 11. Kõik üritused
 12. Programm – Euroopa kodanikualgatuse päev 2018
 13. Pressiteade
 14. EMSK Info, juuli 2018
 15. Komitee sotsiaalmeedias
 16. Meediakogu
 17. Fotogalerii
 18. 2018. aasta kodanikuühiskonna päevade video
 19. Võtke ühendust pressibürooga
 20. Tutvustus – töötajate rühm
 21. Struktuur – töötajate rühm
 22. Partnerorganisatsioonide nimekiri
 23. Kuidas komiteesse tulla
 24. Saidikaart
 25. Töökohad
 26. CESlink
 27. Sõnavõtjad
 28. Samm sammult menetlus
 29. Komitee presidendi meeskond
 30. Video presidendiga (integreeritud subtiitrid)

Tehniline teave veebisaidi loomise ja juurdepääsetavuse kontrollimise kohta

Veebisaidi loomiseks kasutatud tehnoloogia

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Kasutajaagendid ja tugitehnoloogia, mida kasutati sisu juurdepääsetavuse kontrollimiseks

Rikaste komponentide puhul tehti tagastustestid järgmiste kombinatsioonidega:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 ja JAWS 2018

Tagasiside ja kontaktandmed

Selleks et saaksime parandada juurdepääsu infosisule, andke alltoodud kontaktaadressil teada probleemidest või taotlege juurdepääsu juurdepääsmatule teabele või dokumendile. Vastame teile esimesel võimalusel.

webeesc

Jõustamismenetlus

Kui märkate juurdepääsuprobleemi, mis ei lase Teil kasutada veebisaidi teatud sisu või funktsiooni, ning teavitate sellest meid, kuid ei saa mõistliku aja jooksul rahuldavat vastust, on Teil õigus esitada kaebus Euroopa Ombudsmanile:

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, ühenduse Access42 tegevdirektor

Downloads

Déclaration d'accessibilité 2019
ACCESSIBILITY STATEMENT 2019