PAREIŠKIMAS DĖL PRIEINAMUMO

This page is also available in

EESRK įsipareigoja užtikrinti, kad jo interneto svetainė būtų prieinama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102.

Šis pareiškimas dėl prieinamumo taikomas svetainei https://www.eesc.europa.eu/en/.

Pareiškėjas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Rue Belliard, 99

B-1040 BRUXELLES

Belgique

Pasiteiravimui: webeesc

Atitikties būklė

Ši interneto svetainė atitinka WCAG 2.0 ir WCAG 2.1 standartus.

TESTAVIMO REZULTATAI

Išorės bendrovė atliko svetainės auditą dėl WCAG 2.0 ir WCAG 2.1 standartų.

WCAG 2.0

Svetainės auditas parodė bendrą 100 proc. atitiktį taikytiniems kriterijams pagal WCAG 2.0 paprasto A lygio ir dvigubo A (AA) lygio standartus, kuri pasiskirsto taip:

 • 100 proc. atitiktis A lygio kriterijams
 • 100 proc. atitiktis AA lygio kriterijams

WCAG 2.1

Svetainės auditas parodė bendrą 100 proc. atitikimą taikytiniems kriterijams pagal WCAG 2.1 paprasto A lygio ir dvigubo A (AA) lygio standartus, kuris pasiskirsto taip:

 • 100 proc. atitiktis A lygio kriterijams
 • 100 proc. atitiktis AA lygio kriterijams

Neprieinamas turinys

Trečiųjų šalių turinys

 • Naujienų sklaidos kanalas Twitter: kai kuriuose EESRK puslapiuose (pvz., puslapyje « EESRK pirmininkas ») pateikiamas naujienų sklaidos kanalas Tvitter. Nurodyto kodo ir jo formatavimo EESRK negali keisti. Tokiam turiniui taikoma išimtis kaip trečiosios šalies turiniui.
 • Vaizdo įrašai pateikiami naudojant „Youtube“ skaitytuvą, kuris gali turėti tam tikrų trūkumų.

Svetainės turinys

Toliau nurodomas turinys – tai EESRK parengtas turinys, kuris nevisiškai atitinka prieinamumo taisykles.

Multimedijos turinys

EESRK interneto svetainėje pateikiama daug vaizdo įrašų. Šie vaizdo įrašai dažnai skelbiami kaip iliustracinė, straipsnius papildanti medžiaga. Kadangi tai nėra pagrindinis svetainės turinys ir jų skaičius yra didelis, manyta, kad jų prieinamumas būtų neproporcinga našta.

Kai kurie vaizdo įrašai pateikiami be subtitrų arba subtitrai yra įterpti į vaizdo siužetą, todėl jie negali būti išjungti, arba subtitrai pateikiami kita kalba, nei parengtas vaizdo įrašas.

Tačiau yra visų vaizdo įrašų, kurių auditas buvo atliktas, po kurio parengtas šis pareiškimas, teksto transkripcija, o EESRK, bent jau visų informacijos tikslais skelbiamų vaizdo įrašų atveju, stengiasi pateikti glaustos santraukos transkripciją.

Dokumentai

EESRK reguliariai rengia labai daug dokumentų. Visi šiuo metu paskelbti dokumentai turi neatitikimų (nors šie neatitikimai netrukdo susipažinti su informacija).

Tai dokumentai skelbiami rubrikoje „Mūsų darbas“ („Nuomonės“, „Informaciniai pranešimai“ ir kt.), tačiau taip pat kitose rubrikose (pvz., naujienų rubrikoje).

Atsižvelgiant į didelį paskelbtų dokumentų skaičių, manyta, kad užtikrinti visų jų prieinamumą būtų neproporcinga našta. Tačiau EESRK rengia prieinamą modelį, kuris leis užtikrinti būsimų publikacijų atitiktį.

Kai kurie PDF formatu paskelbti dokumentai (pvz., puslapyje „Apie EESRK“) nėra prieinami. Tai yra leidiniai, kurie audito metu jau buvo archyvuoti. Todėl jiems taikoma išimtis.

Teisė į kompensaciją

Naudotojas, kuriam iškiltų kliūčių susipažinti su bet kuriuo iš šių dokumentų ar vaizdo įrašų, raginamas susisiekti su EESRK kontaktiniu asmeniu, atsakingu už prieinamumą, kad pastarasis galėtų kuo greičiau pateikti prieinamą prašomo dokumento versiją.

Šio prieinamumo pareiškimo parengimas

Šis pareiškimas buvo parengtas 2019 m. rugsėjo 27 d.

Išorės bendrovės atliko 30 interneto svetainės puslapių auditą pagal visus WCAG 2.0 A ir AA standartų kriterijus.

Interneto svetainės puslapiai, kurių atitikties patikrinimas buvo atliktas

Atliktas 30 tipinių svetainės puslapių ėminio auditas. Buvo atliktas tik puslapių anglų kalba auditas, nors klaidos buvo ištaisytos ir svetainės versijose kitomis kalbomis ir daugelyje svetainės puslapių, kurie nebuvo ėminyje.

 1. Pradžios tinklalapis
 2. Naršyklės meniu
 3. Apie EESRK
 4. EESRK pirmininkas
 5. Organigrama
 6. Nuomonės (su filtrais)
 7. Nuomonės
 8. Leidiniai (įskaitant išplėstinę paiešką)
 9. Politika
 10. Paieškos rezultatas
 11. Visi renginiai
 12. 2018 m. Europos piliečių iniciatyvos diena – programa
 13. Pranešimai spaudai
 14. EESRK info 2018 m. liepos mėn.
 15. EESRK socialiniuose tinkluose
 16. Mediateka
 17. Nuotraukų galerija
 18. 2018 m. Pilietinės visuomenės vaizdo siužetas
 19. Kontaktiniai asmenys spaudai
 20. Pristatymas – Darbuotojų grupė
 21. Organizacija – Darbuotojų grupė
 22. Partnerių organizacijų sąrašas
 23. Kaip atvykti į EESRK?
 24. Svetainės struktūra
 25. Darbas
 26. CESlink
 27. Pranešėjai
 28. Išsamus procedūros aprašymas
 29. EESRK pirmininko kabinetas
 30. Pirmininkas/vaizdo medžiaga (su subtitrais)

Techninė informacija apie svetainės kūrimą ir prieinamumo patikros bandymus

Svetainės kūrimui naudotos technologijos

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Naudotojo programa ir pagalbinės technologijos, naudotos turinio prieinamumui patikrinti

Daug komponentų turinčių pavyzdžių atgaminimo testai buvo atlikti naudojant šiuos derinius:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 ir JAWS 2018

Grįžtamoji informacija ir kontaktinė informacija

Kad galėtume pagerinti galimybes naudotis turiniu, iškilus problemai ar norėdami paprašyti prieigos prie informacijos ar dokumento, kuriais negalite naudotis, kreipkitės toliau nurodytu kontaktiniu adresu. Jums bus kuo skubiau atsakyta.

webeesc

Vykdymo užtikrinimo procedūra

Jei pastebėjote, kad negalite prieiti prie svetainės turinio ar naudotis kuria nors jos funkcija ir apie ją pranešėte mums ir negavote jus tenkinančio atsakymo per pagrįstą laikotarpį, turite teisę pateikti skundą Europos ombudsmenui.

Europos ombudsmenas
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, gérant d’Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité

PAREIŠKIMAS DĖL PRIEINAMUMO