TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

This page is also available in

Het EESC streeft ernaar om zijn website toegankelijk maken, in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

De huidige toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.eesc.europa.eu/en/.

Betrokken instantie

Europees Economisch en Sociaal Comité

Belliardstraat 99

B-1040 BRUSSEL

België

Contact:   webeesc

Conformiteitsstatus

De huidige website is in overeenstemming met de WCAG 2.0 en de WCAG 2.1.

Controleresultaten

Een externe onderneming heeft gecontroleerd of de website in overeenstemming is met de WCAG 2.0 en WCAG 2.1.

WCAG 2.0

Uit de controle is gebleken dat de website over het geheel genomen volledig voldoet aan de toepasselijke criteria van niveau A en niveau AA van de WCAG 2.0:

 • de website voldoet volledig aan de criteria van niveau A
 • de website voldoet volledig aan de criteria van niveau AA

WCAG 2.1

Uit de controle is gebleken dat de website over het geheel genomen volledig voldoet aan de toepasselijke criteria van niveau A en niveau AA van de WCAG 2.1:

 • de website voldoet volledig aan de criteria van niveau A
 • de website voldoet volledig aan de criteria van niveau AA

Niet-toegankelijke content

Content van derden

 • Twitter-tijdlijn: het EESC vermeldt op bepaalde pagina’s (bijv. op de pagina van de « voorzitter van het EESC ») zijn Twitter-tijdlijn. De getoonde code noch de vorm daarvan kunnen door het EESC worden aangepast. Deze content is afkomstig van derden en valt daarmee niet onder de toegankelijkheidseisen.
 • Videobestanden worden afgespeeld via YouTube, wat problemen kan opleveren.

Content op de website

Hieronder wordt weergegeven welke door het EESC geredigeerde content niet geheel aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

Multimedia-content

Op de website van het EESC staan tal van videobestanden, die vaak ter illustratie bij artikelen worden geplaatst. Het gaat hier om een groot aantal video’s die geen essentiële content uitmaken. Daarmee zou het buitenproportioneel veel inspanningen vergen om deze bestanden toegankelijk te maken.

Sommige video’s zijn niet ondertiteld, terwijl bij andere de ondertiteling juist in het bestand geïntegreerd is en niet verwijderd kan worden, of in nog andere gevallen niet in de taal is die in het filmpje wordt gesproken.

Van alle videobestanden die zijn gecontroleerd is echter een transcriptie beschikbaar. Het EESC werkt eraan om in ieder geval bij alle informatieve video’s een gestructureerde transcriptie te plaatsen.

Kantoordocumenten

Het EESC publiceert geregeld een groot aantal kantoordocumenten. Alle documenten die momenteel op de website staan, voldoen op bepaalde punten niet aan de eisen (maar kunnen desondanks wel worden ingezien).

Het gaat met name om de documenten in de rubriek “Onze werkzaamheden” (“Adviezen”, “Informatief rapport”, enz.), alsook in andere rubrieken (bijv. “Nieuws”).

Inmiddels is reeds een groot aantal documenten gepubliceerd. Daarmee zou het buitenproportioneel veel inspanningen vergen om alle documenten toegankelijk te maken. Wel werkt het EESC aan een model om ervoor te zorgen dat toekomstige publicaties wel aan de eisen voldoen.

Bepaalde pdf-bestanden (met name op de pagina “Over”) zijn niet toegankelijk. Deze publicaties werden op het moment van de controle beschouwd als archiefmateriaal en vielen daarmee niet onder de toegankelijkheidseisen.

Recht op tegemoetkoming

Gebruikers die belemmeringen ondervinden bij het inzien van documenten of het afspelen van videobestanden worden verzocht contact op te nemen met degene die binnen het EESC over toegankelijkheid gaat, zodat deze zo spoedig mogelijk een toegankelijke versie van het gewenste document beschikbaar kan stellen.

Opstellen van de toegankelijkheidsverklaring

De onderhavige verklaring is opgesteld op 27 september 2019.

Een externe onderneming heeft 30 pagina’s van de website getoetst aan alle criteria van niveau A en AA van de WCAG 2.0.

Gecontroleerde pagina’s

Bij de controle is uitgegaan van een steekproef van 30 pagina’s die representatief zijn voor de website. Alleen de Engelse versie van de pagina’s is gecontroleerd, al zijn in andere taalversies en op allerlei andere pagina’s ook fouten rechtgezet.

 1. Startpagina
 2. Navigatiemenu
 3. Over
 4. EESC-voorzitter
 5. Organisatieschema
 6. Adviezen (met filters)
 7. Advies
 8. Publicaties (met uitgebreid zoeken)
 9. Beleid
 10. Zoekresultaat
 11. Alle evenementen
 12. Programma - EBI-dag 2018
 13. Persbericht
 14. EESC-Info juli 2018
 15. Het EESC op sociale media
 16. Mediatheek
 17. Foto’s
 18. Video Dagen voor het maatschappelijk middenveld 2018
 19. Neem contact op met de persdienst
 20. Presentatie - groep Werknemers
 21. Organisatie — groep Werknemers
 22. Lijst van partnerorganisaties
 23. Hoe bereik ik het EESC?
 24. Sitemap
 25. Banen
 26. CESlink
 27. Sprekers
 28. Stappenplan
 29. Team van de EESC-voorzitter
 30. Video voorzitter (geïntegreerde ondertiteling)

Technische gegevens m.b.t. webdesign en toegankelijkheidscontrole

De website is gebouwd met behulp van:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Gebruikte useragents en hulptechnologie ter verificatie van de toegankelijkheid van de content

De weergave van zgn. “rijke componenten” is getest voor de volgende combinaties:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 en JAWS 2018

Feedback en contactgegevens

Om ons te helpen content toegankelijker te maken kunt u via het adres hieronder eventuele problemen doorgeven of geblokkeerde informatie of documenten opvragen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

webeesc

Handhavingsprocedure

Indien u een probleem met betrekking tot de toegang tot of de werking van de website aan ons heeft doorgegeven en niet binnen een redelijke termijn een bevredigende reactie van ons heeft ontvangen, kunt u een klacht indienen bij de Europese Ombudsman:

Europese Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Straatsburg Cedex

Jean-Pierre Villain, beheerder van Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING