IZJAVA O DOSTOPNOSTI

EESO se zavezuje, da bo njegovo spletišče dostopno v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Izjava o dostopnosti velja za spletno stran https://www.eesc.europa.eu/en/.

Subjekt, ki podaja izjavo:

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Rue Belliard 99

B-1040 BRUXELLES

Belgija

Elektronski naslov: webeesc

Skladnost

To spletišče je v skladu s standardoma WCAG 2.0 in WCAG 2.1.

Rezultati testiranj

Revizijo spletišča je izvedlo zunanje podjetje v skladu merili standardov WCAG 2.0 in WCAG 2.1.

WCAG 2.0

Pri reviziji spletišča je bila ugotovljena 100-odstotna splošna skladnost z veljavnimi merili standarda WCAG 2.0 na ravneh A in AA, in sicer:

 • 100-odstotna skladnost z merili ravni A
 • 100-odstotna skladnost z merili ravni AA

WCAG 2.1

Pri reviziji spletišča je bila ugotovljena 100-odstotna splošna skladnost z veljavnimi merili standarda WCAG 2.1 na ravneh A in AA, in sicer:

 • 100-odstotna skladnost z merili ravni A
 • 100-odstotna skladnost z merili ravni AA

Nedostopna vsebina

Vsebina iz drugih virov

 • Časovnica s Twitterja: EESO na nekaterih straneh (na primer na strani predsednika EESO) objavlja svojo časovnico s Twitterja. Prikazane kode in njene oblike ne more prilagoditi. Vsebina je opredeljena kot vsebina iz drugih virov.
 • Videoposnetki so vdelani s predvajalnikom Youtube, ki ima lahko nekatere pomanjkljivosti.

Vsebina spletišča

Sledeča vsebina, ki jo ureja EESO, ni v celoti skladna s pravili o dostopnosti.

Multimedijska vsebina

Na spletišču EESO so na voljo številni videoposnetki. Ti zelo pogosto dopolnjujejo članke za ponazoritev. Ker ne predstavljajo osrednje vsebine spletišča in jih je zelo veliko, bi zagotavljanje njihove dostopnosti predstavljalo nesorazmerno breme.

Nekateri videoposnetki nimajo podnapisov, imajo vdelane podnapise, ki jih ni mogoče izklopiti, ali pa podnapisi niso v jeziku videoposnetka.

Vendar je za vse videoposnetke, ki so bili vključeni v revizijo, na kateri temelji ta izjava, na voljo dobesedni prepis. EESO poskuša zagotavljati dobesedni prepis v strukturirani obliki vsaj za vse objavljene videoposnetke, ki vsebujejo informacije.

Administrativni dokumenti

EESO redno pripravlja zelo veliko število administrativnih dokumentov. Vsi dokumenti, ki so trenutno objavljeni, vsebujejo neskladnosti, čeprav te ne ovirajo ogleda informacij.

To so predvsem dokumenti, ki so na voljo pod naslovom Naše delo („Mnenja“, „Informativna poročila“ itd.), pa tudi pod drugimi naslovi (npr. „Novice“).

Glede na veliko število že objavljenih dokumentov bi bilo zagotavljanje dostopnosti vseh nesorazmerno breme. Vendar si EESO prizadeva za vzpostavitev dostopnega modela, ki bi omogočil skladnost publikacij v prihodnje.

Nekateri dokumenti PDF (objavljeni zlasti na strani „O nas“) niso dostopni. To so publikacije, ki so bile v času revizije obravnavane kot arhivske in so bile zato izvzete.

Pravica do odškodnine

Uporabnik, ki ima težave pri ogledu dokumentov ali videoposnetkov, naj stopi v stik s kontaktno osebo, ki je v EESO pristojna za dostopnost, da bo čim prej prejel dostopno različico želenega dokumenta.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 27. septembra 2019.

Zunanje podjetje je revidiralo 30 spletnih strani po vseh merilih A in AA standarda WCAG 2.0.

Strani, pri katerih je bilo opravljeno preverjanje skladnosti

Revizija je zajela vzorec 30 reprezentativnih spletnih strani. Revidirana je bila le angleška različica, čeprav so bile napake odpravljene tudi v drugih različicah spletišča in na številnih straneh spletišča, ki niso bilo zajete v vzorcu.

 1. Domov
 2. Navigacijski meni
 3. O nas
 4. Predsednica EESO
 5. Organizacijska shema
 6. Mnenja (s filtriranjem)
 7. Mnenje
 8. Publikacije (vključeno napredno iskanje)
 9. Politika
 10. Rezultati iskanja
 11. Vsi dogodki
 12. Program – Dan evropske državljanske pobude 2018
 13. Sporočilo za javnost
 14. EESO info, julij 2018
 15. EESO v družbenih medijih
 16. Mediateka
 17. Fotogalerija
 18. Videoposnetek z dogodka Dnevi civilne družbe 2018
 19. Kontakt s službo za medije
 20. Predstavitev skupine delojemalcev
 21. Organizacija skupine delojemalcev
 22. Seznam partnerskih organizacij
 23. Kako do EESO?
 24. Kazalo
 25. Delovna mesta
 26. CESlink
 27. Govorniki
 28. Faze postopka
 29. Kabinet predsednika EESO
 30. Videoposnetek: pogovor s predsednikom (vdelani podnapisi)

Tehnične informacije o vzpostavitvi spletišča in preverjanju dostopnosti

Tehnologije, uporabljene pri vzpostavitvi spletišča:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Uporabniški posredniki in podporne tehnologije, uporabljeni za preverjanje dostopnosti vsebin:

Preverjanje ustreznosti prikaza obogatenih elementov je bilo izvedeno v naslednjih kombinacijah:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 in JAWS 2018.

Povratne in kontaktne informacije

Dostopnost vsebin nam lahko pomagate izboljšati tako, da nam po elektronski pošti (naslov je v nadaljevanju) sporočite, na kakšne težave ste naleteli ali nas zaprosite za dostop do določene nedostopne informacije ali dokumenta. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem roku.

webeesc

Izvršilni postopek

Če ugotovite, da si zaradi pomanjkljive dostopnosti vsebine ne morete ogledati ali da spletišče ne deluje, nas o tem obvestite. Če v razumnem roku od nas ne boste prejeli zadovoljivega odgovora, ste upravičeni do pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic:

Evropski varuh človekovih pravic
1, Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, odgovorni pri podjetju Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité 2019
ACCESSIBILITY STATEMENT 2019