PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

This page is also available in

EHSV se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.eesc.europa.eu/en/.

Název subjektu

Evropský hospodářský a sociální výbor

Rue Belliard, 99

1040 BRUSEL

Belgie

Kontakt:             webeesc

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s normami WCAG 2.0 a WCAG 2.1.

Výsledky testování

Kontrolu webové stránky z hlediska splnění kritérií stanovených v normách WCAG 2.0 a WCAG 2.1 provedla externí společnost.

WCAG 2.0

Kontrola ukázala, že webová stránka celkově splňuje platná kritéria stanovená v normě WCAG 2.0 pro úrovně A a AA, a to následovně:

 • 100% soulad s kritérii na úrovni A
 • 100% soulad s kritérii na úrovni AA

WCAG 2.1

Kontrola ukázala, že webová stránka celkově splňuje platná kritéria stanovená v normě WCAG 2.1 pro úrovně A a AA, a to následovně:

 • 100% soulad s kritérii na úrovni A
 • 100% soulad s kritérii na úrovni AA

Nepřístupný obsah

Obsah třetích stran

 • Informační kanál na Twitteru: na některých svých stránkách (např. na stránce „Předseda EHSV“) EHSV nabízí svůj informační kanál na Twitteru. EHSV nemůže upravit zobrazené kódování ani jeho formát. Na tento obsah se nevztahuje výše uvedené prohlášení, neboť jde o obsah třetích stran.
 • Videa využívají přehrávač Youtube, který může vykazovat určité nedostatky.

Obsah stránek

Níže uvedený obsah prošel redakční úpravou EHSV, ale není plně v souladu s pravidly týkajícími se přístupnosti.

Multimediální obsah

Na webové stránce EHSV jsou k dispozici nejrůznější videa. Tato videa jsou často zveřejňována pro ilustraci, na doplnění k daným článkům. Vzhledem k tomu, že nejde o hlavní obsah webové stránky, a s ohledem na jejich velký počet se dospělo k závěru, že jejich zpřístupnění by představovalo nepřiměřenou zátěž.

U některých videí nejsou k dispozici titulky, jinde jsou titulky vloženy a nelze je deaktivovat a nebo jsou v jiném jazyce než je video.

Všechna videa, která byla předmětem kontroly, jež umožnila vypracovat toto prohlášení, však obsahují přepis textu a EHSV usiluje o to, aby strukturovaný přepis textu byl vždy k dispozici alespoň pro ta zveřejněná videa, která obsahují důležité informace.

Úřední dokumenty

EHSV pravidelně vypracovává velmi vysoký počet úředních dokumentů. Všechny dokumenty, které jsou v současné době zveřejněny, vykazují určité nedostatky (i když ty nebrání tomu, aby byly tyto informace přístupné).

Jedná se konkrétně o dokumenty, které jsou k dispozici pod záložkou „Co děláme“ („Stanoviska“, „Informační zprávy“ atd.), ale také pod jinými záložkami (např. Aktuality).

Vzhledem k velkému počtu již zveřejněných dokumentů se dospělo k závěru, že by jejich zpřístupnění představovalo nepřiměřenou zátěž. EHSV však připravuje přístupný model, který umožní zajistit, aby nové publikace byly v souladu s výše uvedeným prohlášením.

Některé soubory ve formátu PDF (zveřejněné zejména pod záložkou „O nás“) nejsou přístupné. Jedná se o publikace, které byly v době kontroly považovány za archivní. Z tohoto důvodu se na ně výše uvedené prohlášení nevztahuje.

Právo na náhradu škody

Žádáme uživatele, kteří při prohlížení některého z těchto dokumentů nebo videí narazí na obtíže, aby kontaktovali příslušného pracovníka EHSV, jenž je odpovědný za přístupnost a co nejdříve jim poskytne přístupnou verzi požadovaného dokumentu.

Příprava tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27. září 2019.

Externí společnost provedla kontrolu souladu 30 webových stránek se všemi kritérii úrovně A a AA uvedenými v normě WCAG 2.0.

Webové stránky, které byly podrobeny kontrole souladu

Kontrola se týkala vzorku 30 reprezentativních webových stránek. Zkontrolována byla pouze jejich anglická verze, nicméně byla zahájena oprava chyb vyskytujících se také v jiných jazykových verzích a na mnoha dalších webových stránkách, které nebyly do tohoto vzorku zařazeny.

 1. Úvodní stránka
 2. Navigační nabídka
 3. O nás
 4. Předseda EHSV
 5. Organizační schéma
 6. Stanoviska (s filtry)
 7. Stanovisko
 8. Publikace (včetně rozšířeného vyhledávání)
 9. Politika
 10. Výsledky vyhledávání
 11. Akce
 12. Program – Den evropské občanské iniciativy 2018
 13. Tisková zpráva
 14. EHSV info červenec 2018
 15. EHSV v sociálních médiích
 16. Mediatéka
 17. Fotogalerie
 18. Video – Dny občanské společnosti 2018
 19. Kontakt na tiskové oddělení
 20. Prezentace – skupina Zaměstnanci
 21. Uspořádání – skupina Zaměstnanci
 22. Seznam partnerských organizací
 23. Jak se dostanete do EHSV
 24. Mapa stránek
 25. Pracovní příležitosti
 26. CESlink
 27. Řečníci
 28. Postup krok za krokem
 29. Předseda EHSV – tým
 30. Video – předseda (s vloženými titulky)

Technické informace o způsobu vytvoření webové stránky a o ověření přístupnosti

Technologie použité k vytvoření webové stránky

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Uživatelské aplikace a asistenční technologie použité k ověření přístupnosti obsahu

U následujících kombinací byly provedeny restituční testy rozsáhlých uživatelských rozhraní:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 a JAWS 2018

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Abychom mohli zlepšit přístupnost obsahu, využijte prosím níže uvedenou kontaktní adresu, abyste nás upozornili na problémy, se kterými se setkáváte, anebo požádali o přístup k informacím nebo dokumentu, který není dostupný. Odpovíme vám v co nejbližší době.

webeesc

Postupy pro prosazování práva

V případě, že narazíte na potíže, které vám zabrání v přístupu k obsahu nebo funkci na webové stránce, a pokud po vašem oznámení od nás v přiměřené lhůtě neobdržíte uspokojivou odpověď, máte právo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv.

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, zodpovědný za Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI