ERKLÆRING OM TILGÆNGELIGHED

EØSU ønsker at gøre sit websted tilgængeligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102.

Denne erklæring om tilgængelighed vedrører webstedet https://www.eesc.europa.eu/en/.

Organisation som afgiver erklæringen

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 BRUXELLES/BRUSSEL

Belgien

Kontakt:   webeesc

Overholdelsesstatus

Dette websted overholder WCAG 2.0- og WCAG 2.1-standarderne.

Testresultater

Der er blevet foretaget en ekstern revision for at kontrollere, om webstedet lever op til WCAG 2.0- og WCAG 2.1-standarderne.

WCAG 2.0

Revisionen af webstedet viser, at der er tale om en generel overholdelse på 100 % af kriterierne i WCAG 2.0-standarden, både på A-niveau og AA-niveau, med følgende fordeling:

 • 100 % overensstemmelse for niveau A-kriterier
 • 100 % overensstemmelse for niveau AA-kriterier.

WCAG 2.1

Revisionen af webstedet viser, at der er tale om en generel overholdelse på 100 % af kriterierne i WCAG 2.1-standarden, både på A-niveau og AA-niveau, med følgende fordeling:

 • 100 % overensstemmelse for niveau A-kriterier
 • 100 % overensstemmelse for niveau AA-kriterier.

Ikke tilgængeligt indhold

Tredjepartsindhold

 • Twitter-tidslinje: EØSU linker på visse sider (f.eks. på siden "EØSU's formand") til sin Twitter-tidslinje. Den viste kode og dens udformning kan ikke tilpasses af EØSU. Dette indhold er undtaget, da det er tredjepartsindhold.
 • Videoer afspilles via YouTube, som kan give anledning til visse fejl.

Webstedets indhold

Nedennævnte indhold er indhold redigeret af EØSU, som ikke fuldt ud overholder reglerne for tilgængelighed.

Multimedieindhold

EØSU's websted omfatter en hel del videoer. Disse videoer offentliggøres som oftest med henblik på illustration og som supplement til artiklerne. De er ikke webstedets centrale indhold og i betragtning af, at der er relativt mange videoer, har man ment, at der ville være tale om en uforholdsmæssig stor byrde, hvis man skulle sikre, at de var tilgængelige.

Nogle videoer har ingen undertekster, eller underteksterne er indlejret og kan ikke deaktiveres, eller også er underteksterne ikke på samme sprog som videoen.

Alle videoer, som har været genstand for den revision, der ligger til grund for denne erklæring, har imidlertid tilknyttet en tekstudskrift, og EØSU arbejder på som minimum at give alle offentliggjorte videoer, som indeholder information, en struktureret skriftlig tekstudskrift.

Automatiserede dokumenter

EØSU producerer løbende et stort antal automatiserede dokumenter. Alle dokumenter, der indtil videre er offentliggjort, lever på visse punkter ikke op til kravene om tilgængelighed (selv om dette ikke forhindrer adgangen til oplysninger).

Der er tale om dokumenter, som bl.a. findes under rubrikken "Vores arbejde" ("Udtalelser", "Informationsrapporter" osv.), men også under andre rubrikker (f.eks. "Nyheder").

På grund af det store antal dokumenter, som allerede er offentliggjort, har man ment, at det ville udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem alle tilgængelige. EØSU arbejder imidlertid på en model for tilgængelighed, som gør det muligt at bringe de kommende publikationer i overensstemmelse med retningslinjerne.

Visse PDF-filer (der bl.a. er offentliggjort på siden "Om EØSU") er ikke tilgængelige. Det er publikationer, som på datoen for revisionen betragtedes som arkivmateriale. Derfor er de undtaget.

Ret til kompensation

Brugere, som støder på hindringer for at få adgang til et af disse dokumenter eller en af disse videoer, opfordres til at kontakte den ansvarlige for EØSU's tilgængelighed, så denne hurtigst muligt kan stille en tilgængelig version af det ønskede dokument til rådighed.

Udarbejdelse af denne erklæring om tilgængelighed

Denne erklæring blev udarbejdet den 27. september 2019.

En ekstern virksomhed foretog en revision af 30 sider på webstedet med hensyn til samtlige A- og AA-kriterier under WCAG 2.0-standarden.

Websider, som er blev kontrolleret med hensyn til overensstemmelse

Revisionen omfattede en stikprøve på 30 sider, som er repræsentative for webstedet. Kun den engelske version af siderne blev revideret, men der er blevet foretaget rettelse af fejl på de øvrige versioner af webstedet og på adskillige sider på webstedet, som ikke var omfattet af denne stikprøve.

 1. Startside
 2. Navigationsmenu
 3. Om EØSU
 4. EØSU's formand
 5. Organisationsplan (forvaltning)
 6. Udtalelser (med filtre)
 7. Specifik udtalelse
 8. Publikationer (med avanceret søgefunktion)
 9. Specifik politik
 10. Søgeresultat
 11. Arrangementer
 12. Program for ECI-dagen 2018
 13. Pressemeddelelse
 14. EØSU info juli 2018
 15. EØSU på de sociale medier
 16. Mediebibliotek
 17. Fotogalleri
 18. Video fra Civilsamfundsdagene 2018
 19. Kontakt pressetjenesten
 20. Præsentation – Arbejdsgivergruppen
 21. Præsentation – Arbejdstagergruppen
 22. Liste over partnerorganisationer
 23. Sådan kommer du i kontakt med os
 24. Sitemap
 25. Stillinger
 26. CESlink
 27. Talere
 28. Sådan gør du trin for trin
 29. EØSU-formandens team
 30. Video med formanden (med undertekster)

Tekniske oplysninger vedrørende udviklingen af webstedet og tests med henblik på kontrol af dets tilgængelighed

Teknologier anvendt til udviklingen af webstedet

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Brugeragenter og kompenserende teknologier anvendt til at kontrollere indholdets tilgængelighed

Der er blevet udført tests for de indholdsrige komponenter på følgende kombinationer:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 og JAWS 2018

Feedback og kontaktoplysninger

For at hjælpe os med at forbedre indholdets tilgængelighed kan du benytte kontaktadressen nedenfor til at underrette os om eventuelle problemer eller anmode om adgang til oplysninger eller dokumenter, som ikke allerede er tilgængelige. Vi vil kontakte dig snarest muligt.

webeesc

Håndhævelsesprocedure

Hvis du konstaterer manglende tilgængelighed, som forhindrer dig i at få adgang til webstedets indhold eller funktionalitet, og hvis du oplyser os herom, men ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for en rimelig frist fra vores side, har du ret til at klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, chef for Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité 2019
ACCESSIBILITY STATEMENT 2019