OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

This page is also available in

EKES zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej witryny internetowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny https://www.eesc.europa.eu/en/.

Podmiot wydający oświadczenie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 BRUKSELA

Belgia

Kontakt: webeesc

Status pod względem zgodności

Niniejsza witryna internetowa jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG 2.0 i WCAG 2.1.

Wyniki testów

Podmiot zewnętrzny przeprowadził audyt zgodności z wymogami WCAG 2.0 i WCAG 2.1.

WCAG 2.0

W wyniku audytu ustalono, że ogólnie witryna internetowa jest w 100% zgodna z mającymi do niej zastosowanie kryteriami WCAG 2.0 na poziomie A i AA przy następującym podziale ocen:

 • 100-procentowa zgodność z wymogami na poziomie A
 • 100-procentowa zgodność z wymogami na poziomie AA

WCAG 2.1

W wyniku audytu ustalono, że ogólnie witryna internetowa jest w 100% zgodna z mającymi do niej zastosowanie kryteriami WCAG 2.1 na poziomie A i AA przy następującym podziale ocen:

 • 100-procentowa zgodność z wymogami na poziomie A
 • 100-procentowa zgodność z wymogami na poziomie AA

Treści niedostępne

Treści osób trzecich

 • Oś czasu na Twitterze: na niektórych stronach EKES wyświetla swoje aktualności z Twittera (np. na stronie „Przewodniczący EKES-u”). EKES nie ma możliwości dostosowania wyświetlanego kodu i jego formatowania. Pokazywane treści są objęte odstępstwem jako treści osób trzecich.
 • Filmy są pokazywane za pośrednictwem odtwarzacza Youtube, który może mieć pewne niedociągnięcia.

Zawartość witryny

Przedstawione poniżej treści to treści przygotowywane przez EKES, które nie są w pełni zgodne ze standardami dostępności.

Treści multimedialne

W witrynie EKES-u dostępnych jest wiele materiałów wideo. Filmy te są często zamieszczane, aby zilustrować czy uzupełnić artykuły. Ponieważ nie stanowią one głównej treści witryny, uznano, że zapewnienie ich dostępności stanowiłoby nieproporcjonalne obciążenie.

W przypadku niektórych filmów brak napisów lub napisy są wtopione w obraz i nie można ich wyłączyć lub też język napisów nie odpowiada językowi filmu.

Niemniej dla wszystkich filmów będących przedmiotem audytu, na podstawie którego sporządzono niniejsze oświadczenie, dostępna jest transkrypcja i EKES pracuje nad tym, by transkrypcja w formie tekstu strukturalnego była dostępna co najmniej dla wszystkich publikowanych filmów o charakterze informacyjnym.

Dokumenty administracyjne

EKES sporządza regularnie bardzo dużą liczbę dokumentów administracyjnych. Wszystkie obecnie publikowane dokumenty wykazują pewne niezgodności ze standardami dostępności (choć niezgodności te nie uniemożliwiają zapoznania się z informacjami).

Te dokumenty są w szczególności zamieszczane w zakładce „Działalność Komitetu” („Opinie”, „Raporty informacyjne” itd.), ale także w innych zakładkach (np. wśród aktualności).

Z uwagi na dużą liczbę już opublikowanych dokumentów uznano, że zadbanie o dostępność ich wszystkich byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem. EKES pracuje jednak nad modelem dostępności, który umożliwiłby zapewnienie zgodności przyszłych publikacji z wytycznymi.

Niektóre dokumenty w formacie PDF (w szczególności zamieszczone w zakładce z informacjami o Komitecie) nie spełniają wymogów dostępności. W momencie audytu uznano te dokumenty za archiwalne, a zatem objęte odstępstwem.

Prawo do środka wyrównawczego

Osoba, która napotka przeszkody w przeglądaniu jednego z tych dokumentów lub filmów, proszona jest o skontaktowanie się z pracownikiem EKES-u odpowiedzialnym za dostępność, aby otrzymać w najszybszym możliwym terminie wersję tego dokumentu, która spełnia wymogi dostępności.

Przygotowanie niniejszego oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27 września 2019 r.

Podmiot zewnętrzny przeprowadził audyt 30 stron witryny internetowej, aby sprawdzić ich zgodność z kryteriami A i AA wytycznych WCAG 2.0.

Strony, które były przedmiotem weryfikacji zgodności

Audyt dotyczył próby 30 stron reprezentatywnych dla witryny internetowej. Zbadana została wyłącznie angielskojęzyczna wersja tych stron, choć prace dotyczące naprawienia wykrytych niedociągnięć przeprowadzono także na innych wersjach językowych i innych stronach, które nie zostały uwzględnione w próbie.

 1. Strona powitalna
 2. Menu nawigacyjne
 3. O Komitecie
 4. Przewodniczący EKES-u
 5. Schemat organizacyjny
 6. Opinie (w tym filtry wyszukiwania)
 7. Opinia
 8. Publikacje (w tym wyszukiwanie zaawansowane)
 9. Obszar polityki
 10. Wynik wyszukiwania
 11. Wydarzenia
 12. Program Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2018
 13. Komunikat prasowy
 14. „EKES info”, lipiec 2018 r.
 15. EKES w mediach społecznościowych
 16. Biblioteka medialna
 17. Galeria zdjęć
 18. Film z Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2018
 19. Kontakt z działem prasowym
 20. Prezentacja Grupy Pracowników
 21. Organizacja Grupy Pracowników
 22. Wykaz organizacji partnerskich
 23. Jak nas znaleźć
 24. Mapa strony
 25. Praca
 26. CESlink
 27. Prelegenci
 28. Procedura krok po kroku
 29. Zespół przewodniczącego EKES-u
 30. Film z przewodniczącym (napisy wtopione w obraz)

Informacje techniczne dotyczące budowy witryny i weryfikacji dostępności

Technologie wykorzystane do stworzenia witryny:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Aplikacje klienckie i technologie wspomagające wykorzystane w celu weryfikacji dostępności treści

Testy odtworzenia komponentów bogatego interfejsu przeprowadzono w następujących kombinacjach:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 i JAWS 2018

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Z myślą o umożliwieniu nam poprawy dostępności treści mogą Państwo użyć poniższego adresu mailowego, aby powiadomić nas o napotkanych problemach lub poprosić o dostęp do niedostępnych informacji bądź dokumentów. Odpowiemy Państwu możliwie szybko.

webeesc

Postępowanie odwoławcze

Jeśli stwierdzą Państwo niedociągnięcie w zakresie dostępności, które uniemożliwia Państwu dostęp do treści lub funkcji witryny, i jeśli pomimo poinformowania nas o tym nie udało się Państwu uzyskać od nas zadowalającej odpowiedzi w rozsądnym terminie, mogą Państwo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez:

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, dyrektor Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI