TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE

EESK åtar sig att göra sin webbplats tillgänglig i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.eesc.europa.eu/en/.

Organ som avger utlåtandet

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 BRYSSEL

Belgien

Kontakt: webeesc

Fullgörandestatus

Denna webbplats är förenlig med standarderna WCAG 2.0 och WCAG 2.1.

Testresultat

En granskning av webbplatsen beträffande kriterierna i standarderna WCAG 2.0 och WCAG 2.1 har utförts av ett externt företag.

WCAG 2.0

Granskningen av webbplatsen visar på en övergripande förenlighet på 100 % med de tillämpliga kriterierna i WCAG 2.0 för nivåerna A och AA, med följande fördelning:

 • 100 % förenlighet för kriterierna för nivå A
 • 100 % förenlighet för kriterierna för nivå AA

WCAG 2.1

Granskningen av webbplatsen visar på en övergripande förenlighet på 100 % med de tillämpliga kriterierna i WCAG 2.1 för nivåerna A och AA, med följande fördelning:

 • 100 % förenlighet för kriterierna för nivå A
 • 100 % förenlighet för kriterierna för nivå AA

Icke tillgängligt innehåll

Innehåll från tredje part

 • Twitterflöde: På vissa sidor (t.ex. sidan EESC president) erbjuder EESK sitt Twitterflöde. Den kod som visas och dess formatering kan inte anpassas av EESK. Detta innehåll är undantaget i egenskap av innehåll från tredje part.
 • Vissa videoklipp är integrerade i YouTube-läsaren, som kan uppvisa vissa brister.

Webbplatsens innehåll

Det innehåll som anges nedan är innehåll som publiceras av EESK och som inte är helt förenligt med tillgänglighetsreglerna.

Multimedieinnehåll

Det finns många videoklipp på EESK:s webbplats. Dessa videoklipp offentliggörs mycket ofta i illustrationssyfte som tillägg till artiklar. Eftersom det inte handlar om webbplatsens centrala innehåll, och med tanke på deras stora antal, ansågs det att det skulle utgöra en oproportionerligt stor börda att göra dem tillgängliga.

För vissa videoklipp finns det inga undertexter, eller undertexterna är inbäddade och kan inte slås av, eller undertexterna är inte på videoklippets språk.

För alla videoklipp som ingick i granskningen inför upprättandet av detta utlåtande finns dock en transkription, och EESK arbetar med att, åtminstone för alla publicerade videoklipp som innehåller information, tillhandahålla en transkription i strukturerad text.

Kontorsdokument

EESK utarbetar regelbundet ett mycket stort antal kontorsdokument. Alla dokument som för närvarande offentliggjorts uppvisar bristande förenlighet (även om dessa fall av bristande förenlighet inte gör det omöjligt att ta del av informationen).

Det handlar framför allt om dokumenten under rubriken Vårt arbete (”Yttranden”, ”Informationsrapporter” osv.), men även under andra rubriker (t.ex. nyheter).

Med tanke på det stora antal dokument som redan har offentliggjorts ansågs det att det skulle innebära en oproportionerligt stor börda att göra dem alla tillgängliga. EESK arbetar dock med att fastställa en tillgänglig mall så att kommande publikationer uppfyller kraven.

Vissa pdf-filer (som i synnerhet publicerats på sidan ”Om”) är inte tillgängliga. Det rör sig om publikationer som vid tidpunkten för granskningen räknades som arkiverade. Således är de undantagna.

Rätt till ersättning

Användare som möter svårigheter att ta del av ett av dessa dokument eller videoklipp uppmanas att kontakta EESK:s kontaktperson för tillgänglighet för att så snart som möjligt få en tillgänglig version av det begärda dokumentet.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 27 september 2019.

Ett externt företag har granskat 30 sidor på webbplatsen med avseende på alla A- och AA-kriterier i standarden WCAG 2.0.

Sidor på webbplatsen vars förenlighet kontrollerats

Granskningen omfattade ett urval på 30 representativa sidor på webbplatsen. Endast den engelska versionen av sidorna granskades, men rättelser av fel har gjorts på de andra versionerna av webbplatsen och på många sidor på webbplatsen som inte ingick i detta urval.

 1. Förstasidan
 2. Navigeringsmenyn
 3. Om
 4. EESK:s ordförande
 5. Organisationsschema
 6. Yttranden (med filter)
 7. Yttrande
 8. Publikationer (inklusive avancerad sökning)
 9. Politik
 10. Sökresultat
 11. Alla evenemang
 12. Program – Europeiska medborgarinitiativets dag 2018
 13. Pressmeddelande
 14. EESK info juli 2018
 15. EESK på sociala medier
 16. Mediebibliotek
 17. Fotogalleri
 18. Videoklipp från det civila samhällets dagar 2018
 19. Kontakta presstjänsten
 20. Presentation – Arbetstagargruppen
 21. Organisation – Arbetstagargruppen
 22. Lista över partnerorganisationer
 23. Hitta till oss
 24. Webbplatsöversikt
 25. Lediga tjänster
 26. CESlink
 27. Talare
 28. Steg för steg-förfarande
 29. EESK-ordförandens team
 30. Videoklipp med ordföranden (inbäddade undertexter)

Tekniska uppgifter om utvecklingen av webbplatsen och testerna för att kontrollera tillgängligheten

Teknik som använts för att utveckla webbplatsen

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Användarprogram och hjälpmedel som använts för att kontrollera innehållets tillgänglighet

Återgivningstester för de rika komponenterna har utförts på följande kombinationer:

 • Firefox 69.1/NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 och JAWS 2018

Återkoppling och kontaktuppgifter

För att hjälpa oss att förbättra innehållets tillgänglighet kan du använda kontaktadressen nedan för att meddela oss om det finns problem eller för att begära tillgång till information eller dokument som inte är tillgängliga. Vi återkommer med svar så fort som möjligt.

webeesc

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker bristande tillgänglighet som hindrar dig från att få tillgång till ett innehåll eller en funktion på webbplatsen, informerar oss om detta och inte får ett tillfredsställande svar inom rimlig tid, har du rätt att klaga hos Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, chef för Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité 2019
ACCESSIBILITY STATEMENT 2019