SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

ETSK pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://www.eesc.europa.eu/en/.

Selosteen laatija

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 BRUXELLES/BRUSSEL

Belgique/België

Yhteydenotot: webeesc

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto on verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.0 ja 2.1 mukainen.

Testien tulokset

Ulkopuolinen yritys on tarkastanut, täyttääkö sivusto WCAG 2.0- ja WCAG 2.1 -ohjeiden mukaiset kriteerit.

WCAG 2.0

Tarkastus osoitti, että sivusto täyttää kaiken kaikkiaan 100 % WCAG 2.0 -ohjeiden tasojen A ja AA kriteereistä seuraavasti:

 • Sivusto täytti 100 % tason A kriteereistä.
 • Sivusto täytti 100 % tason AA kriteereistä.

WCAG 2.1

Tarkastus osoitti, että sivusto täyttää kaiken kaikkiaan 100 % WCAG 2.1 -ohjeiden tasojen A ja AA kriteereistä seuraavasti:

 • Sivusto täytti 100 % tason A kriteereistä.
 • Sivusto täytti 100 % tason AA kriteereistä.

Ei-saavutettava sisältö

Kolmannen osapuolen tuottama sisältö

 • Twitter-syöte: Tietyillä ETSK:n verkkosivuilla (esimerkiksi sivulla ”ETSK:n puheenjohtaja”) on Twitter-syötteitä. ETSK ei pysty muuttamaan niiden koodia eikä esitystapaa. Tällaisen sisällön osalta tehtiin poikkeus, koska se on kolmannen osapuolen tuottamaa.
 • Osa videoista käyttää Youtube-soitinta, jossa saattaa olla puutteita.

Sivuston sisältö

Jäljempänä mainitut sisällöt ovat ETSK:n tuottamia sisältöjä, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavuussääntöjen mukaisia.

Multimediasisältö

ETSK:n internetsivuilla on saatavilla lukuisia videoita. Videoita julkaistaan hyvin usein artikkelien kuvituksena. Koska kyse ei ole sivuston keskeisestä sisällöstä ja videoita on paljon, katsottiin, että niiden saavutettavuuden varmistamisesta aiheutuisi kohtuutonta rasitetta.

Jossakin videoissa ei ole tekstitystä, tekstitys on upotettu kuvaan eikä sitä voi kytkeä pois päältä tai tekstitys on muulla kuin videon kielellä.

Kaikissa tämän selosteen laatimista varten tarkastetuissa videoissa oli kuitenkin kuultua puhetta vastaava tekstitys, ja ETSK pyrkii tarjoamaan sellaisen strukturoidun tekstin muodossa ainakin kaikista julkaisemistaan informatiivisista videoista.

Asiakirja-aineisto

ETSK tuottaa jatkuvasti hyvin paljon erilaisia työhönsä liittyviä asiakirjoja. Kaikki tähän mennessä julkaistut asiakirjat ovat joiltakin osin vaatimusten vastaisia (nämä vaatimusten noudattamatta jättämiset eivät kuitenkaan estä tiedonhakua).

Kyse on erityisesti sivuston osiossa ”Toiminta” saatavilla olevista asiakirjoista (lausunnot, tiedonannot jne.) mutta myös muualla verkkosivuilla (esim. uutisosiossa) olevasta aineistosta.

Jo julkaistujen asiakirjojen suuren määrän vuoksi katsottiin, että niiden kaikkien muuntaminen saavutettavaksi aiheuttaisi kohtuutonta rasitetta. ETSK työstää kuitenkin saavutettavuuden takaavaa mallia, jota noudattaen voitaisiin varmistaa tulevien julkaisujen vaatimustenmukaisuus.

Tietyt (”Tietoa ETSK:sta” -osiossa julkaistuista) PDF-tiedostoista eivät ole saavutettavia. Kyseiset julkaisut katsottiin tarkastusajankohtana arkistoaineistoksi, minkä johdosta niiden osalta tehtiin poikkeus.

Oikeus saada korvaava versio

Käyttäjää, joka ei ole jonkin esteen vuoksi pystynyt tutustumaan mainittuihin asiakirjoihin tai videoihin, pyydetään ottamaan yhteyttä ETSK:n saavutettavuusvastaavaan, jotta tämä voi toimittaa käyttäjälle pyydetystä asiakirjasta saavutettavan version mahdollisimman pian.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 27. syyskuuta 2019.

Ulkopuolinen yritys tarkasti WCAG 2.0 -ohjeiden kaikkien tason A ja tason AA kriteereiden perusteella 30 verkkosivua.

Verkkosivuston sivut, joiden osalta vaatimustenmukaisuus tarkastettiin

Tarkastusotos koostui 30:stä edustavaksi katsotusta verkkosivuston sivusta. Vain englanninkieliset sivut tarkastettiin, mutta virheitä korjattiin myös sivuston muissa kieliversioissa ja monilla tarkastusotoksen ulkopuolisilla sivuilla.

 1. Etusivu
 2. Navigointivalikko
 3. Tietoa ETSK:sta
 4. ETSK:n puheenjohtaja
 5. Organisaatiokaavio
 6. Lausunnot (suodattimin)
 7. Lausunto
 8. Julkaisut (tarkennettu haku mukaan luettuna)
 9. Politiikan ala
 10. Hakutulos
 11. Kaikki tapahtumat
 12. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivän 2018 ohjelma
 13. Lehdistötiedote
 14. Heinäkuun 2018 ETSK-info
 15. ETSK sosiaalisessa mediassa
 16. Mediakirjasto
 17. Valokuvia
 18. Video kansalaisyhteiskuntapäiviltä 2018
 19. Lehdistöyksikön yhteystiedot
 20. Työntekijät-ryhmän esittely
 21. Työntekijät-ryhmän organisaatio
 22. Luettelo kumppaniorganisaatioista
 23. Kulkuyhteydet ETSK:hon
 24. Sivuston rakenne
 25. Työpaikat
 26. CESlink
 27. Puhujat
 28. Menettely vaiheittain
 29. ETSK:n puheenjohtajan tiimi
 30. Puheenjohtajan video (kuvaan upotettu tekstitys)

Sivuston ja saavutettavuustestien tekniset tiedot

Sivuston laadinnassa käytetty teknologia

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Sisällön saavutettavuuden tarkastamisessa käytetyt asiakassovellukset ja avustava teknologia

Monitoimintaisten komponenttien näkymätestit tehtiin seuraavilla yhdistelmillä:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 ja JAWS 2018

Palaute ja yhteystiedot

Jotta voisimme parantaa sisältöjen saavutettavuutta, voit ilmoittaa alla olevaan osoitteeseen havaituista ongelmista tai pyytää saavutettavassa muodossa tietoa tai asiakirjaa, jonka katsot olevan ei-saavutettava. Vastaamme mahdollisimman pian.

webeesc

Täytäntöönpanomenettely

Jos et pysty puutteellisen saavutettavuuden takia tutustumaan johonkin sisältöön tai käyttämään jotakin sivuston toimintoa etkä saa asiasta meille ilmoitettuasi tyydyttävää vastausta kohtuullisessa ajassa, sinulla on oikeus tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle.

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, toimitusjohtaja, Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité 2019
ACCESSIBILITY STATEMENT 2019