PAZIŅOJUMS PAR PIEKĻŪSTAMĪBU

EESK apņemas padarīt savu tīmekļa vietni piekļūstamāku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2102.

Šis paziņojums par piekļūstamību attiecas uz vietni https://www.eesc.europa.eu/en/.

Reģistrētāja identifikācija

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Rue Belliard, 99

B-1040 BRUXELLES

Beļģija

Kontaktinformācija:   webeesc

Atbilstība

Šī tīmekļa vietne atbilst WCAG 2.0 un WCAG 2.1 standartiem.

TESTU REZULTĀTI

Vietnes revīziju attiecībā uz WCAG 2.0 un WCAG 2.1 standarta kritērijiem veica ārējs uzņēmums.

WCAG 2.0

Vietnes revīzija atklāj 100 % vispārējo atbilstību piemērojamajiem vienkāršā A līmeņa un dubultā A (AA) līmeņa WCAG 2.0 standarta kritērijiem ar šādu sadalījumu:

 • 100 % atbilstība A līmeņa kritērijiem
 • 100 % atbilstība AA līmeņa kritērijiem

WCAG 2.1

Vietnes revīzija atklāj 100 % vispārējo atbilstību piemērojamajiem vienkāršā A līmeņa un dubultā A (AA) līmeņa WCAG 2.1 standarta kritērijiem ar šādu sadalījumu:

 • 100 % atbilstība A līmeņa kritērijiem
 • 100 % atbilstība AA līmeņa kritērijiem

Nepiekļūstams saturs

Trešo personu saturs

 • Sindicētā plūsma Twitter: EESK dažās lapās (piemēram, lapā “EESK priekšsēdētājs”) piedāvā sindicēto plūsmu Twitter. EESK nevar pielāgot parādīto kodu un tā formatējumu. Šim saturam piemēro atkāpi saistībā ar trešo personu saturu.
 • Video ir integrēti ar Youtube lasītāju, kam var būt daži trūkumi.

Vietnes saturs

Turpmāk minētais saturs ir EESK publicētais saturs, kas nav pilnībā atbilstīgs noteikumiem par piekļūstamību.

Multivides saturs

EESK tīmekļa vietnē ir pieejami daudzi videomateriāli. Šie videoieraksti ļoti bieži ir publicēti ilustratīvā nolūkā papildus rakstiem. Tā kā tie neveido vietnes galveno saturu un ņemot vērā to lielo skaitu, tika uzskatīts, ka to piekļūstamība radītu nesamērīgu slogu.

Dažiem videomateriāliem nav subtitru vai subtitri ir inkrustēti un tos nevar atiestatīt, vai arī subtitri nav videomateriāla valodā.

Tomēr visiem videosižetiem, par kuriem tika veikta revīzija, kas ļāva sagatavot šo paziņojumu, ir tekstuāla transkripcija, un EESK strādā pie tā, lai vismaz visiem publicētajiem videomateriāliem, kas satur informāciju, nodrošinātu tekstuālu transkripciju strukturētā tekstā.

Biroja dokumenti

EESK regulāri sagatavo ļoti daudz biroja dokumentu. Visiem pašlaik publicētajiem dokumentiem ir neatbilstības (lai gan šīs neatbilstības nav bloķējošas, lai iepazītos ar informāciju).

Konkrēti, tie ir dokumenti, kas pieejami sadaļā “Mūsu darbs” (“Atzinumi”, “Informatīvi ziņojumi” utt.), kā arī citās sadaļās (piemēram, “Aktualitātēs”).

Ņemot vērā jau publicēto dokumentu lielo skaitu, tika uzskatīts, ka visu dokumentu piekļūstamība radītu nesamērīgu slogu. Tomēr EESK strādā pie tā, lai izstrādātu pieejamu modeli, kas ļautu panākt nākamo publikāciju atbilstību.

Daži PDF dokumenti (konkrēti, tie, kas publicēti sadaļā “Par mums”) nav piekļūstami. Tās ir publikācijas, kas revīzijas laikā tika uzskatītas par arhivētām. Tādēļ attiecībā uz tām ir pieļauta atkāpe.

Tiesības saņemt kompensāciju

Lietotājs, kas saskartos ar šķērsli, kurš neļautu iepazīties ar kādu no šiem dokumentiem vai videomateriāliem, tiek aicināts sazināties ar EESK kontaktpunktu, lai tas pēc iespējas ātrāk nodrošinātu pieprasītā dokumenta piekļūstamo versiju.

Šā paziņojuma par piekļūstamību sagatavošana

Šis paziņojums tika sagatavots 2019. gada 27. septembrī.

Ārējs uzņēmums veica 30 vietnes lapu revīziju attiecībā uz visiem WCAG 2.0 standarta A un AA kritērijiem.

Tīmekļa vietnes lapas, par kurām veikta atbilstības pārbaude

Revīzija tika veikta, izmantojot vietnes reprezentatīvu 30 lapu izlasi. Vienīgi lapu angļu valodas versija tika pārbaudīta, lai gan kļūdu labošana tika uzsākta citās vietnes versijās un daudzās vietnes lapās, kas nav iekļautas šajā izlasē.

 1. Sākumlapa
 2. Navigācijas izvēlne
 3. Par mums
 4. EESK priekšsēdētājs
 5. Struktūrshēma
 6. Atzinumi (ar filtriem)
 7. Atzinums
 8. Publikācijas (ar izvērsto meklēšanu)
 9. Politikas jomas
 10. Meklēšanas rezultāts
 11. Visi pasākumi
 12. Programma - EPI diena 2018
 13. Paziņojums presei
 14. EESK Info 2018 gada jūlijs
 15. EESK sociālajos plašsaziņas līdzekļos
 16. Mediju bibliotēka
 17. Fotogalerija
 18. Videomateriāls par pilsoniskās sabiedrības dienām 2018
 19. Sazināties ar preses dienestu
 20. Prezentācija - Darba ņēmēju grupa
 21. Organizācija - Darba ņēmēju grupa
 22. Partnerorganizācijas
 23. Kā pie mums nokļūt
 24. Vietnes plāns
 25. Darba iespējas
 26. CESlink
 27. Referenti
 28. “Soli pa solim” procedūra
 29. EESK priekšsēdētāja komanda
 30. Videoieraksts ar priekšsēdētāju (ar inkrustētiem subtitriem)

Tehniska informācija par vietnes izveidi un piekļūstamības pārbaudes testiem

Tehnoloģijas, ko izmantoja vietnes izveidei:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Lietotāju aģenti un palīgtehnoloģijas, ko izmantoja, lai pārbaudītu saturu piekļūstamību

Sarežģītu komponenšu restitūcijas testi tika veikti šādās kombinācijās:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 un JAWS 2018

Atsauksmes un kontaktinformācija

Lai mēs varētu uzlabot satura piekļūstamību, jūs varat uz zemāk norādīto e-pasta adresi nosūtīt informāciju par pamanītajām problēmām vai lūgumu nodrošināt pieejamību tādai informācijai vai dokumentam, kam jūs nevarat piekļūt. Mēs jums atbildēsim maksimāli īsā termiņā.

webeesc

Procedūra, kas ļauj nodrošināt noteikumu ievērošanu

Ja konstatējat piekļūstamības problēmu, kas jums neļauj piekļūt vietnes saturam vai funkcionalitātei, ja jūs mūs par to informējat un saprātīgā termiņā nesaņemat apmierinošu atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Eiropas Ombuds
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, Access42 pārvaldnieks

Downloads

Déclaration d'accessibilité 2019
ACCESSIBILITY STATEMENT 2019