ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

This page is also available in

ЕИСК се ангажира да направи уебсайта си достъпен в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до сайта https://www.eesc.europa.eu/en/.

Самоличност на подаващия уведомлението

Европейски икономически и социален комитет

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 BRUXELLES

Belgique

За връзка : webeesc

Статус на съвместимост:

Този уебсайт е в съответствие със стандартите WCAG 2.0 и WCAG 2.1.

Резултати от тестовете

Одит на уебсайта относно критериите за стандартите WCAG 2.0 и WCAG 2.1.беше извършен от външно дружество.

WCAG 2.0

Одитът на уебсайта показва общо съответствие от 100 % с критериите на стандарт WCAG 2.0 с приложими нива А и АА със следното разпределение:

 • 100 % съответствие за критериите от ниво А
 • 100 % съответствие за критериите на ниво AA

WCAG 2.1

Одитът на уебсайта показва общо съответствие от 100 % с критериите на стандарт WCAG 2.1 с приложими нива А и АА със следното разпределение:

 • 100 % съответствие за критериите от ниво А
 • 100 % съответствие за критериите на ниво AA

Недостъпно съдържание

Съдържание на трета страна

 • Дневник в Туитър: ЕИСК предлага на някои уебстраници (например на страница Председател на ЕИСК ) своя дневник в Туитър. Показаният код и форматирането му не могат да бъдат адаптирани от ЕИСК. За такова съдържание се прилага дерогация по линия на съдържание на трета страна.
 • Видеоматериалите са интегрирани с четеца на YouTube, който може да покаже известни дефекти.

Съдържание на сайта

Цитираното по-долу съдържание е публикуваното от ЕИСК съдържание, което не е в пълно съответствие с правилата за достъпност.

Мултимедийно съдържание

На уебсайта си ЕИСК предоставя множество видеоматериали. Тези видеоматериали много често се публикуват с илюстративна цел в допълнение към статии. Тъй като не става въпрос за централното съдържание на уебсайта и с оглед на големия им брой, беше счетено, че преобразуването им в достъпни би представлявала прекомерна тежест.

Някои видеоматериали нямат субтитри, или субтитрите са вградени и не могат да бъдат деактивирани, или пък подзаглавията не са на езика на видеоматериала.

Въпреки това, всички видеоматериали, които бяха предмет на одита, дал възможност за изготвяне на настоящата декларация, притежават текстова транскрипция и ЕИСК работи, за да осигури, най-малкото за всички публикувани видеоматериали, които съдържат информация, текстова транскрипция в структуриран текст.

Документи на Комитета

ЕИСК редовно изготвя много голям брой документи. Всички публикувани в момента документи притежават несъответствия с критериите за достъпност (въпреки че тези несъответствия не са пречка за консултирането на информацията).

Това са документите в рубриката „Нашата работа“ (становища, информационни доклади и др.), но също и в други рубрики (например „новини“).

С оглед на големия брой вече публикувани документи беше счетено, че превръщането им в достъпни би представлявало прекомерна тежест. Въпреки това ЕИСК работи за изготвянето на достъпен модел за привеждане на следващите публикации в съответствие с критериите за достъпност.

Някои от документите във формат PDF (публикувани по-специално на страницата „Относно“) не са достъпни. Това са публикации, които по времето на одита са счетени за архиви. Като такива, те се ползват с дерогация.

Право на компенсация

В случай, че потребител срещне пречка пред консултирането на такъв документ или видеоматериал, се приканва да се свърже с лицето в ЕИСК, отговарящо за достъпността, за да му се предостави възможно най-бързо достъпна версия на желания документ.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация беше изготвена на 27 септември 2019 г.

Одит на 30 страници от уебсайта по отношение на всички критерии за нива А и АА на стандарта WCAG 2.0, беше извършен от външно дружество.

Страници на уебсайта, на чието съответствие е извършена проверка

Одитът обхвана извадка от 30 представителни страници на уебсайта. Беше извършен одит само на английската езикова версия на страниците, въпреки че бяха коригирани грешките и на другите езикови версии на уебсайта, както и на много страници от него, които не са включени в тази извадка.

 1. Заглавна страница
 2. Меню за навигация.
 3. Относно
 4. Председател на ЕИСК
 5. Организационна схема
 6. Становища (с филтри)
 7. Становище
 8. Публикации (с включено разширено търсене)
 9. Политика
 10. Резултат от търсенето
 11. Всички събития
 12. Програма — Ден на ЕГИ, 2018 г.
 13. Съобщение за печата
 14. ЕИСК info, юли 2018 г.
 15. ЕИСК относно социалните медии
 16. Медийна библиотека
 17. Фотогалерия
 18. Видеоматериал от Дните на гражданското общество през 2018 г.
 19. Връзка с пресслужбата
 20. Presentation - Workers' Group
 21. Организация — група „Работници“
 22. Списък на партньорските организации
 23. Как да стигнете до ЕИСК
 24. Карта на уебсайта
 25. Работни места
 26. CESlink
 27. Оратори
 28. Процедурата стъпка по стъпка
 29. Екип на председателя на ЕИСК
 30. Видеоматериал с участието на председателя(със субтитри)

Техническа информация относно създаването на уебсайта и тестовете за проверка на достъпността

Технологии, използвани за създаването на уебсайта

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Потребителски агенти и помощни технологии, използвани за проверка на достъпността на съдържанието

Извършени са репродуктивни тестове за сложните елементи в следните комбинации:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 et JAWS 2018

Обратна връзка и данни за връзка

За да ни дадете възможност да подобрим достъпността на съдържанието, можете да използвате адреса за връзка по-долу, с цел да ни сигнализирате за срещнатите проблеми или за да поискате достъп до информация или документ, които са недостъпни. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

webeesc

Процедура по прилагане

Ако забележите липса на достъпност, която не ви позволява да достигнете до съдържание или функция на уебсайта, ако ни уведомите за нея и не получите задоволителен отговор от нас в разумен срок, имате право да подадете жалба до Европейския омбудсман.

Médiateur européen

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

Жан-Пиер Вилян, отговарящ за Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ