Digitalne promjene i informacijsko društvo

This page is also available in

Informacijska tehnologija posvuda postaje sve važnija, no njezin potencijal za gospodarski rast, zapošljavanje, inovacije i, prije svega, poboljšanje kvalitete života europskih građana i dalje nije u potpunosti iskorišten.

Stoga je među glavnim prioritetima Stručne skupine za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN) na digitalnom području provedba strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, a time i uspostava funkcionalnog jedinstvenog digitalnog tržišta.

EGSO u svojim mišljenjima izražava bojazni i težnje civilnog društva u vezi s učinkom na tržište rada.

I kibersigurnost je pitanje od primarne važnosti: incidenti povezani s kibersigurnošću svakodnevno uzrokuju znatnu gospodarsku štetu europskim poduzećima i gospodarstvu u cjelini te narušavaju povjerenje građana i gospodarskih subjekata u digitalno društvo.

Ostale glavne teme kojima se EGSO bavi, u mišljenjima i izravnim kontaktima s dionicima, obuhvaćaju: obrazovanje na digitalnom području, privlačnost digitalnog područja za žene, posljedice digitalizacije za radne uvjete, pristupačnost i zaštitu radnika, posebice djece i osoba s invaliditetom.

Stručna skupina TEN kontinuirano prati digitalni jaz i promiče jednak pristup za sve: znatan broj europskih kućanstava i dalje ne raspolaže internetskom vezom.