Ad hoc skupina za europski semestar

This page is also available in

Ad hoc skupina za europski semestar osnovana je 2017. kao odgovor na sve veći značaj europskog semestra. Riječ je o horizontalnom tijelu koje jača i podupire rad stručnih skupina EGSO-a i uglavnom se bavi razmatranjem prijedloga europskog civilnog društva o održivom rastu i zapošljavanju, čime se osigurava stalan doprinos EGSO-a godišnjem ciklusu europskog semestra. Semestar je u početku bio godišnji ciklus koordinacije ekonomskih politika, a kasnije je dopunjen mjerama koje se temelje na europskom stupu socijalnih prava, ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda te zelenoj i digitalnoj transformaciji. S obzirom na pandemiju europski semestar ima ključnu ulogu u osiguravanju brzog socioekonomskog oporavka i postizanju održivog i uključivog rasta u skladu s novom strategijom rasta koja se temelji na europskom zelenom planu i konceptu konkurentne održivosti. Uloga europskog semestra postat će još značajnija zahvaljujući predloženom Mehanizmu za oporavak i otpornost. Mehanizmom bi se, među ostalim, trebalo pomoći državama članicama u svladavanju izazova utvrđenih u okviru semestra, a kako bi primile potporu, države članice morat će poštovati preporuke dane u okviru semestra. Zbog obujma novčanih iznosa koji su u pitanju i nove usmjerenosti europskog semestra to je važna zadaća koja iziskuje znatan angažman Ad hoc skupine. Zaključci s rasprava uključit će se u naša mišljenja koja se redovito sastavljaju u okviru ciklusa europskog semestra, osobito o godišnjoj strategiji održivog rasta.

Potrebno je sudjelovanje svih Europljana putem organizacija civilnog društva kako bi se omogućio proces reforme gospodarstva i društva. Svojim aktivnostima – pripremanjem mišljenja, posjetima zemljama i organizacijom sastanaka/konferencija – Ad hoc skupina za europski semestar doprinosi kvaliteti postupka te povećanju legitimnosti i dodane vrijednosti s pomoću poboljšane nacionalne odgovornosti, boljeg određivanja prioriteta, učinkovitije provedbe i podizanja svijesti na nacionalnoj razini. U skladu s time Skupina za europski semestar namjerava nastaviti važan rad na prikupljanju, usmjeravanju i promicanju stajališta nacionalnih organizacija civilnog društva o politikama putem redovitih posjeta zemljama i foruma za raspravu.

Najnovije informacije o aktivnostima Skupine za europski semestar potražite u dokumentima na lijevoj strani.