Promet

This page is also available in

Dinamična i ambiciozna politika

Prometni je sektor od presudne važnosti za Europu. Obuhvaća jedno od najvažnijih područja djelovanja EU-a i ima velik utjecaj na dobrobit društva i okoliša u gradovima i ruralnim područjima. Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN) svake se godine u velikom broju svojih mišljenja bavi prometom.

Jasno je da napredak u prometnom sektoru uključuje izgradnju bolje i zelenije infrastrukture, što će potaknuti gospodarski rast i unaprijediti trgovinu. No on podrazumijeva i smanjenje emisije CO2 i potrošnje energije, kao i rješavanje pitanja zagušenja prometa i nedostatka pristupa koji može dovesti do izoliranosti pojedinaca, posebice starijih osoba ili osoba s invaliditetom, u njihovim domovima. Prometni sektor trebao bi k tome ostati pametan i konkurentan u sklopu socijalno pravednog prelaska na čistu energiju i digitalizaciju. EGSO razmatra i ocjenjuje prometne politike EU-a s gledišta potreba i interesa svih segmenata te bojazni europskog civilnog društva.

Uključivanje aktera civilnog društva

Priznata je činjenica da ostvarivanje ciljeva EU-a na području prometa iziskuje veće i uključivije sudjelovanje civilnog društva u donošenju politika i njihovoj provedbi. Stručna skupina TEN uspostavila je tematsku studijsku skupinu u svrhu promicanja visokog stupnja sudjelovanja civilnog društva i njegove uključenosti u procese donošenja odluka o prometnim pitanjima.