Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju (INT)

This page is also available in

Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju (INT) bavi se cijelim nizom područja politika povezanih s industrijom, tržišnim natjecanjem, uslugama, malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) i poduzećima socijalne ekonomije. Razmatra i usvaja mišljenja na području istraživanja i inovacija, zaštite potrošača, novih gospodarskih trendova poput ekonomije suradnje te općenito politika jedinstvenog tržišta.

O pitanjima koja su posebno bitna za jedinstvo tržište Stručna skupina održava javna savjetovanja kako bi se savjetovala s najširim mogućim spektrom organizacija civilnog društva. Od 1999. svake godine organizira i vodeće događanje Odbora pod nazivom Europski dan potrošača.

U okviru Stručne skupine djeluje i Promatračka skupina za jedinstveno tržište (SMO), čiji je cilj pratiti kretanja na jedinstvenom tržištu i iznositi prijedloge za uklanjanje prepreka ili za poboljšanja. Privremena studijska skupina za poduzeća socijalne ekonomije, koja je također u nadležnosti Stručne skupine, usklađuje stajališta Odbora o tom sve važnijem gospodarskom sektoru.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence