Zapošljavanje

U EU-u je uslijed skromnog gospodarskog oporavka u posljednjih nekoliko godina zabilježen trend rasta ukupne zaposlenosti i pada nezaposlenosti. Unatoč tome, sadašnje stope dugoročne nezaposlenosti i trenutačni podaci o nezaposlenosti mladih i dalje su neprihvatljivi. Prvi prioritet Europe mora biti otvaranje brojnijih i kvalitetnih radnih mjesta. To je osobito izazovno uzmu li se u obzir strukturni poticatelji promjena, kao što su tehnološke inovacije i globalizacija, koje nude mogućnosti ali i postavljaju izazove za svijet rada.

Države članice snose primarnu odgovornost za politiku zapošljavanja. Međutim, s njima surađuje EU u provedbi koordinirane strategije – Europske strategije zapošljavanja. EU potiče suradnju između država članica te podupire i ocjenjuje njihove napore, uglavnom putem europskog semestra, smjernica o zapošljavanju i praćenjem nacionalnih politika (Zajedničkog izvješća o zapošljavanju, nacionalnih programa reformi i preporuka za pojedinu zemlju).

Europska komisija dužna je savjetovati se s EGSO-om o pitanjima u području zapošljavanja. EGSO donosi mišljenja o svim glavnim inicijativama na razini EU-a (npr. europskom stupu socijalnih prava, smjernicama za politike zapošljavanja, Paketu mjera za zapošljavanje i Garanciji za mlade).

Pitanjima u vezi sa zapošljavanjem u pravilu se bavi Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC), odnosno njezina Promatračka skupina za tržište rada, koja prati trendove i izazove koji utječu na europsku radnu snagu i europsko tržište rada.