Skupina radnika (Skupina II.)

This page is also available in

Skupina radnika (Skupina II.) sastoji se od predstavnika nacionalnih sindikata, konfederacija sindikata i sektorskih saveza. Članovi skupine predstavljaju više od 80 sindikalnih organizacija, koje su uglavnom povezane s Europskom konfederacijom sindikata (ETUC) ili njezinim sektorskim savezima.

Iako europski socijalni model služi kao primjer za veći dio svijeta, još uvijek previše ljudi živi u teškim životnim uvjetima ili su isključeni iz društva zbog siromaštva, diskriminacije, manjka obrazovanja ili drugih nepovoljnih okolnosti.

Ključni prioriteti Skupine II. oduvijek su bili puna zaposlenost, poboljšanje životnih i radnih uvjeta radnika u Europi i dobrobit svih građana EU-a, kao i radnika i njihovih obitelji na drugim kontinentima.

Skupina je u potpunosti predana proširenju i jačanju EU-a kao područja prosperiteta, slobode i demokracije, uzajamne podrške, solidarnosti i socijalne kohezije te nastoji radnicima osigurati istinsku ulogu u donošenju europskih politika.

PRIORITETI SKUPINE RADNIKA