Interesna skupina za MSP-ove, obrtništvo i obiteljska poduzeća

This page is also available in

Interesna skupina za mala i srednja poduzeća (MSP-ove), obrtništvo i obiteljska poduzeća trenutačno se sastoji od članova Odbora iz redova Skupine poslodavaca i Skupine raznih interesa.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina poslodavaca.

Prioriteti:

Glavni je cilj ove interesne skupine pratiti sve aspekte povezane s politikom za MSP-ove, uz poseban naglasak na posebne potrebe obrtnika i obiteljskih poduzeća. Želimo se usredotočiti na te ključne gospodarske i društvene aktere.

U zadnjih deset godina MSP-ovi doprinose održavanju razine ulaganja, dok istovremeno održavaju i stopu zaposlenosti te prevladavaju, često uz velike poteškoće, financijska ograničenja suženog kreditnog tržišta i nepoštene prakse povezane sa zakašnjelim plaćanjem.

Međutim, MSP-ovi su i dalje istinska okosnica europskog gospodarstva. Proteklih se godina suočavaju s novim kretanjima na gospodarskom i industrijskom polju, a u bliskoj će budućnosti morati nadvladati brojne izazove. Potrebne su inovacije i digitalizacija, stručne vještine i lakši pristup financijskim tržištima, a pretjeranu regulaciju i administrativna opterećenja treba u najvećoj mjeri ograničiti.

Zastarjelu definiciju MSP-ova treba prilagoditi kako bi odražavala postojeću raznolikost poduzeća te vrste.

Potrebno je u međuvremenu razmotriti i koncept „obrtništva“. Obrte moramo doživljavati kao subjekte koji imaju poduzetničku vrijednost proizvodnje „po mjeri“. Shodno tomu veličina poduzeća ne bi trebala određivati može li se subjekt (zakonski) klasificirati kao obrt.

Downloads

CV of Pietro Francesco De Lotto