Interesna skupina za MSP-ove, obrtništvo i obiteljska poduzeća

Interesna skupina za mala i srednja poduzeća (MSP-ove), obrtništvo i obiteljska poduzeća trenutačno se sastoji od članova Odbora iz redova Skupine poslodavaca i Skupine raznih interesa.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina poslodavaca.

Prioriteti:

Glavni je cilj ove interesne skupine pratiti sve aspekte povezane s politikom za MSP-ove, uz poseban naglasak na posebne potrebe obrtnika i obiteljskih poduzeća. Želimo se usredotočiti na te ključne gospodarske i društvene aktere.

U zadnjih deset godina MSP-ovi doprinose održavanju razine ulaganja, dok istovremeno održavaju i stopu zaposlenosti te prevladavaju, često uz velike poteškoće, financijska ograničenja suženog kreditnog tržišta i nepoštene prakse povezane sa zakašnjelim plaćanjem.

Međutim, MSP-ovi su i dalje istinska okosnica europskog gospodarstva. Proteklih se godina suočavaju s novim kretanjima na gospodarskom i industrijskom polju, a u bliskoj će budućnosti morati nadvladati brojne izazove. Potrebne su inovacije i digitalizacija, stručne vještine i lakši pristup financijskim tržištima, a pretjeranu regulaciju i administrativna opterećenja treba u najvećoj mjeri ograničiti.

Zastarjelu definiciju MSP-ova treba prilagoditi kako bi odražavala postojeću raznolikost poduzeća te vrste.

Potrebno je u međuvremenu razmotriti i koncept „obrtništva“. Obrte moramo doživljavati kao subjekte koji imaju poduzetničku vrijednost proizvodnje „po mjeri“. Shodno tomu veličina poduzeća ne bi trebala određivati može li se subjekt (zakonski) klasificirati kao obrt.