Djelovanje u području klime

Usvajanjem Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama najavljeno je novo doba globalne suradnje u okviru koje će se na svjetskoj razini poduzimati mjere za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama kako bi se porast globalne temperature zadržao ispod 2 °C. Svojim opsežnim aktivnostima na području klimatskih promjena EGSO podržava Pariški sporazum i organizira sastanke kako bi potakao aktivno sudjelovanje civilnog društva. Također izrađuje mišljenja koja pokrivaju širok spektar tema kao što su klimatska pravda, pravedan prijelaz na niskougljično gospodarstvo i potreba za višedioničkom i višerazinskom suradnjom u pogledu upravljanja na području klime te sudjeluje u godišnjim konferencijama ugovornih stranaka UNFCCC-a i sastancima na vrhu civilnog društva na kojima se okupljaju nedržavni akteri kako bi raspravljali o klimi.