Promatračka skupina za tržište rada (LMO)

This page is also available in

Zadatak Promatračke skupine za tržište rada (LMO) utvrđivanje je i analiziranje kretanja i izazova na tržištu rada, čime ona pruža dodanu vrijednost radu EGSO-a i njegove Stručne skupine za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC).

Ova skupina aktivna je od 2007. Među njezinim su članovima predsjednik i dvoje potpredsjednika koji pripadaju stručnoj skupini SOC, a izmjenjuju se svake dvije i pol godine po načelu rotacije kako bi na red došle sve tri skupine (Skupina poslodavaca, Skupina radnika i Skupina „Raznolikost Europe“). LMO ima članove iz svih stručnih skupina EGSO-a kako bi zajamčio sinergiju unutar EGSO-a.

U svim državama članicama EU-a strukture, mehanizmi i radni odnosi na tržištu rada prolaze kroz proces duboke preobrazbe. Ona je potaknuta raznim fenomenima, koji se razmatraju u analizi LMO-a. Promatračka skupina za tržište rada razmatra izazove i kretanja na tržištu rada, prikuplja primjere dobrih praksi te izrađuje izvješća ili studije o aktualnim pitanjima. Također organizira javna događanja kao i interne sastanke na kojima potiče raspravu između institucija, društveno-strukovnih dionika, organizacija civilnog društva i akademskih zajednica.

Bavi se raznim prioritetnim pitanjima, kao što su zapošljavanje mladih, integracija izbjeglica i tražitelja azila na tržište rada, uključivanje dugoročno nezaposlenih na tržište rada, strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), učinci digitalizacije i ekologizacije gospodarstva na zapošljavanje i vještine te pravedna mobilnost radne snage.

Downloads

LMO work programme 2020-2023

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020

LMO work programme 2018-2020

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office