Interesna skupina za promet

„Promet povezuje Europu” – Glavni je cilj Interesne skupine za promet osigurati forum za rasprave i edukaciju svih članova EGSO-a zainteresiranih za teme povezane s prometom. Svi akteri i dionici „prometnog lanca“ pozvani su na sudjelovanje i razmjenu iskustava s kolegama. Interesna skupina na taj način daje dodatnu dimenziju raspravama koje se vode unutar raznih tijela EGSO-a. Interesna skupina za promet obično se sastaje nakon svakog sastanka Stručne skupine za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN) u cilju preispitivanja ostvarenog napretka te rasprave o ključnim dosjeima dodijeljenima Stručnoj skupini. Osim toga, Interesna skupina za promet održava tri izvanredna sastanka godišnje, na kojima je težište na konkretnim temama. Nadalje, njezini se članovi svakodnevno informiraju o kretanjima i pitanjima na području prometa u EU-u. Članovi također imaju priliku sudjelovati u određenim studijskim putovanjima.