Udruga bivših članova

This page is also available in

Po isteku svog mandata članovi EGSO-a mogu pristupiti Udruzi bivših članova EGSO-a, kojoj administrativnu pomoć pruža Glavna pisarnica. Svoju godišnju glavnu skupštinu Udruga održava u prostorijama EGSO-a, a svake godine odvija se posjet za utvrđivanje činjenica u državi članici koja predsjeda Vijećem EU-a.

Predsjednik: Roger Briesch

Potpredsjednik/blagajnik: Valerio Salvatore

Potpredsjednik: Henriks Danusēvičs

Protokol

Sporazum o suradnji između Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Udruge bivših članova (EN/FR)

Poslovnik

Poslovnik Udruge bivših članova (EN/FR)

Prijava

Obrazac za upis u Udrugu bivših članova EGSO-a (DE/EN/FR)

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association