Udruga bivših članova

Po isteku svog mandata članovi EGSO-a mogu pristupiti Udruzi bivših članova EGSO-a, kojoj administrativnu pomoć pruža Glavna pisarnica. Svoju godišnju glavnu skupštinu Udruga održava u prostorijama EGSO-a, a svake godine odvija se posjet za utvrđivanje činjenica u državi članici koja predsjeda Vijećem EU-a.

Predsjednik: Roger Briesch

Potpredsjednik/blagajnik: Valerio Salvatore

Potpredsjednik: Henriks Danusēvičs

Protokol

Sporazum o suradnji između Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Udruge bivših članova (EN/FR)

Poslovnik

Poslovnik Udruge bivših članova (EN/FR)

Prijava

Obrazac za upis u Udrugu bivših članova EGSO-a (DE/EN/FR)

Downloads

Newsletter 2023
Newsletter 2022
Newsletter 2021
Newsletter 2020
Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members
Former Members Statutes
Application form for former members association