Promatračka skupina za održivi razvoj (SDO)

This page is also available in

Osnovna joj je zadaća promicati održivost u EU-u unapređenjem gospodarskog blagostanja, socijalne uključivosti i odgovornosti prema okolišu na integriran i uravnotežen način. Skupina je predana poticanju aktivnog sudjelovanja građana i civilnog društva u prelasku na održiviju Europu. Ona je jedino tijelo unutar europskih institucija koje se isključivo bavi promicanjem održivih politika u svim sektorima.

Njezini članovi potječu iz širokog raspona interesnih skupina te posjeduju stručno znanje na svim područjima našeg rada i opsežnu mrežu kontakata među organizacijama civilnog društva u svim državama članicama EU-a.

Promatračka skupina za održivi razvoj olakšava dijalog i partnerstvo između civilnog društva i institucija EU-a na području održivog razvoja organiziranjem javnih savjetovanja, konferencija, platformi za razmjenu dobrih praksi, kao i radionica i studija utjecaja, te doprinošenjem mišljenjima Odbora. Jedinstveno je obilježje Promatračke skupine za održivi razvoj to da ona okuplja pojedince i organizacije iz različitih interesnih sfera i sredina koji bi se inače rijetko sastajali i omogućuje im da se povežu i istraže nove načine za rješavanje pitanja na području održivog razvoja. Surađujemo sa srodnim tijelima na nacionalnoj razini, kao što su vijeća za održivi razvoj, kao i sa socijalnim partnerima i drugim organizacijama civilnog društva u Europi i izvan nje.

Downloads

SDO - Work Programme 2020-2023