OPOREZIVANJE

Izvorna je svrha oporezivanja omogućiti vladama ostvarivanje prihoda, no ono utječe i na druga ključna područja politika, poput tržišnog natjecanja, zapošljavanja i ulaganja.

Porez se ubire od pojedinaca i poduzeća, a oporezuju se dohodak, potrošnja, bogatstvo, imovina ili određene gospodarske djelatnosti. Neispunjavanje poreznih obveza kažnjivo je zakonom.

Oporezivanje je vrijedno sredstvo u rukama javnih vlasti jer se može iskoristiti za utjecanje na ponašanje gospodarskih subjekata. Države članice stoga brane svoju nadležnost na tom području, što otežava usklađivanje na razini EU-a. Ne smijemo zaboraviti da svi europski zakonodavni akti na području oporezivanja iziskuju jednoglasnu odluku Vijeća.

Velik utjecaj oporezivanja povlači za sobom i to da države članice katkad radi konkurentnosti nastavljaju primjenjivati određene porezne mjere iako je njihova štetnost za EU u cjelini opće priznata.

EGSO o oporezivanju

EGSO tvrdi da države članice podcjenjuju stupanj poreznog usklađivanja potreban za učinkovito funkcioniranje ekonomske i monetarne unije i ostvarivanje većeg napretka. EGSO se zalaže za veću harmonizaciju i usklađivanje uklanjanjem poreznih prepreka prekograničnoj trgovini na unutarnjem tržištu. Za suzbijanje poreznih prijevara i utaje poreza, uključujući agresivno porezno planiranje, potrebna je veća i bolja suradnja među državama članicama. U pogledu neizravnih poreza EGSO podupire uspostavu snažnog jedinstvenog europskog područja PDV-a.