Promatračka skupina za digitalnu tranziciju i jedinstveno tržište

This page is also available in

Promatračka skupina za digitalnu tranziciju i jedinstveno tržište uspostavljena je da bi EGSO imao fleksibilnu i horizontalnu strukturu koja će mu omogućiti:

  • analizu načina funkcioniranja digitalnog jedinstvenog tržišta,
  • utvrđivanje nedostataka i prepreka, te
  • predlaganje rješenja.

Promatračka skupina bavi se razvojem digitalnog jedinstvenog tržišta EU-a i aktivnostima EGSO-a u području umjetne inteligencije i digitalne agende.

Očekuje se da će, kao novouspostavljeno tijelo, koristiti nove i inovativne metode rada.

Downloads

DSMO work programme 2020-2023