Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene (CCMI)

This page is also available in

Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene (poznato po francuskom akronimu CCMI, Commission consultative des mutations industrielles) istražuje promjene u industriji u širokom rasponu sektora te nastoji držati korak i suočavati se s njima u skladu s vrijednostima europskog gospodarskog i socijalnog modela.

CCMI je naslijedio savjetodavni odbor EZUČ-a (Europske zajednice za ugljen i čelik) po isteku mandata tog odbora 23. srpnja 2002. Povjerenstvo je ustanovljeno kao zasebno tijelo unutar EGSO-a, a njegova nadležnost obuhvaća sve industrijske sektore u proizvodnoj i uslužnoj djelatnosti.

CCMI se sastoji od članova EGSO-a i vanjskih delegata.

Delegate imenuje EGSO iz redova sektorskih udruga koje predstavljaju organizirano civilno društvo na europskoj razini.

Predsjednik CCMI-ja član je EGSO-a, a supredsjednik delegat.

CCMI je nadležan za:

  • nastavak rada na onim područjima industrije ugljena i čelika i njihovih lanaca proizvodnje i potrošnje na kojima EU aktivno djeluje;
  • razmatranje utjecaja industrijskih promjena na druge industrijske i uslužne sektore te, općenitije, na zapošljavanje, socijalnu i strukturnu politiku, održiv razvoj, energetsku tranziciju itd.;
  • bavljenje u novije vrijeme digitalnim industrijskim promjenama i njihovim utjecajem na razne sektore i društvo, primjerice u vezi s uslužnim, financijskim, automobilskim i zdravstvenim sektorom te utjecajem digitalnih industrijskih promjena na radna mjesta, osposobljavanje, obrazovanje, javno-privatna partnerstva, socijalni i civilni dijalog, kao i općom tranzicijom iz industrije 4.0 na društvo 4.0.

CCMI svoja stajališta može izraziti izradom obaveznih mišljenja u skladu s Ugovorima, fakultativnih i razmatračkih mišljenja na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, kao i samoinicijativnih mišljenja i informativnih izvješća te održavanjem konferencija i rasprava.

Povjerenstvo njeguje blisku suradnju s ostalim institucijama i agencijama EU-a te s organizacijama iz svih sektora.

Downloads

General introduction of the CCMI and current main orientations

General introduction of the CCMI and current main orientations

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports