Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene (CCMI)

This page is also available in

Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene (poznato po francuskom akronimu CCMI, Commission consultative des mutations industrielles) istražuje promjene u industriji u širokom rasponu sektora te nastoji držati korak i suočavati se s njima u skladu s vrijednostima europskog gospodarskog i socijalnog modela.

CCMI je naslijedio savjetodavni odbor EZUČ-a (Europske zajednice za ugljen i čelik) po isteku mandata tog odbora 23. srpnja 2002. Povjerenstvo je ustanovljeno kao zasebno tijelo unutar EGSO-a, a njegova nadležnost obuhvaća sve industrijske sektore u proizvodnoj i uslužnoj djelatnosti.

CCMI se sastoji od članova EGSO-a i vanjskih delegata.

Delegate imenuje EGSO iz redova sektorskih udruga koje predstavljaju organizirano civilno društvo na europskoj razini.

Predsjednik CCMI-ja član je EGSO-a, a supredsjednik delegat.

CCMI je nadležan za:

  • nastavak rada na onim područjima industrije ugljena i čelika i njihovih lanaca proizvodnje i potrošnje na kojima EU aktivno djeluje;
  • razmatranje utjecaja industrijskih promjena na druge industrijske i uslužne sektore te, općenitije, na zapošljavanje, socijalnu i strukturnu politiku, održiv razvoj, energetsku tranziciju itd.;
  • bavljenje u novije vrijeme digitalnim industrijskim promjenama i njihovim utjecajem na razne sektore i društvo, primjerice u vezi s uslužnim, financijskim, automobilskim i zdravstvenim sektorom te utjecajem digitalnih industrijskih promjena na radna mjesta, osposobljavanje, obrazovanje, javno-privatna partnerstva, socijalni i civilni dijalog, kao i općom tranzicijom iz industrije 4.0 na društvo 4.0.

CCMI svoja stajališta može izraziti izradom obaveznih mišljenja u skladu s Ugovorima, fakultativnih i razmatračkih mišljenja na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, kao i samoinicijativnih mišljenja i informativnih izvješća te održavanjem konferencija i rasprava.

Povjerenstvo njeguje blisku suradnju s ostalim institucijama i agencijama EU-a te s organizacijama iz svih sektora.

Downloads

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports

Operational procedures of the CCMI

CCMI – Consultative Commission on Industrial Change

Setting up of the Consultative Commission on Industrial Change