Održiv razvoj

This page is also available in

U rujnu 2015. svjetski čelnici usvojili su program UN-a pod nazivom „Promijeniti svijet: program održivog razvoja do 2030.“, kojim se uspostavlja skup ciljeva održivog razvoja kako bi se okončalo siromaštvo, zaštitio planet, osigurala zaštita ljudskih prava i zajamčio napredak za sve. Usvajanje tog programa označava povijesni pomak prema novoj paradigmi u okviru koje se nejednakosti na gospodarskom i socijalnom polju te na području okoliša pokušavaju prevladati na univerzalan i integriran način. Taj proces u cijelosti odražava europske vrijednosti socijalne pravde, demokratskog upravljanja i socijalnog tržišnog gospodarstva te zaštite okoliša.

U okviru naše Promatračke skupine za održivi razvoj (SDO) zalažemo se za Europu koja služi kao primjer cijelom svijetu time što se u potpunosti pridržava Programa UN-a za razdoblje do 2030. i provodi ga.

Posebice smo utvrdili sljedeća ključna područja politike na kojima treba doći do korjenite promjene koja vodi k održivom razvoju u EU-u:

  • pravedan prelazak na niskougljično i kružno gospodarstvo s učinkovitim korištenjem resursa,
  • prelazak na socijalno uključivo društvo i gospodarstvo – pristojan rad i ljudska prava,
  • prelazak na održivu proizvodnju i potrošnju hrane,
  • ulaganje u inovacije i dugoročnu modernizaciju infrastrukture te poticanje održivog poslovanja,
  • ostvarivanje cilja da trgovina djeluje u korist održivog razvoja na svjetskoj razini.

Promatračka skupina za održivi razvoj radi na dosljednom i integriranom pristupu svim tim promjenama kako bi se ostvarila što veća korist za društvo.