Obrazovanje i osposobljavanje

This page is also available in

Obrazovanje i osposobljavanje od presudne su važnosti za budućnost Europe. EU je upravo zato kao prvo među ključnim načelima svog europskog stupa socijalnih prava odabrao „pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje“. Prvi i najvažniji cilj obrazovanja i osposobljavanja rad je na osvještavanju budućih europskih građana u pogledu obveza koje imaju u višekulturnom, uključivom društvu te njihovo osposobljavanje za pružanje doprinosa konkurentnom europskom gospodarstvu. U društvu koje mora brzo odgovarati na nove izazove, primjerice sve veću primjenu tehnologije koja utječe na sva radna mjesta i sve sektore, cjeloživotno učenje postalo je nov prioritet jer poslodavcima i zaposlenicima omogućuje da uspješno reagiraju na tržišne okolnosti, a nezaposlenima da nadograde svoje vještine ili steknu nove vještine kako bi se mogli ponovno uključiti na tržište rada; osobito je dragocjeno onima koji potječu iz ranjivih društvenih skupina, kao što su starije i niskokvalificirane osobe.

Države članice snose odgovornost za nacionalne sustave obrazovanja i osposobljavanja, dok je EU nadležan za provođenje mjera podrške, koordinacije i njihovo nadopunjavanje inicijativama, kao što je Erasmus+, kojim se podupire cijeli niz projekata, te Novi program vještina za Europu, kojim se pomaže građanima u pronalasku kvalitetnog zaposlenja i poboljšanju njihovih životnih prilika.

EGSO u svojim relevantnim mišljenjima i informativnim izvješćima brani prava građana na kvalitetno obrazovanje, naukovanje i stažiranje te na poštene prilike na uključivom tržištu rada.